See News

Joost van Sambeeck wint posterprijs op NVB-TRIP symposium

Op het NVB-TRIP symposium 2016 wist Joost van Sambeeck, promovendus bij Sanquin en verbonden aan de onderzoeksgroepen CHOIR en SOR, de prijs voor beste poster in de categorie donor studies en haemovigilantie te bemachtigen. Hij ontwikkelde een generiek wiskundig model om de kans op het vinden van complexe bloedgroepcombinaties bij bloedverwanten te berekenen. Met behulp van het model kan een reële inschatting gemaakt worden van de inspanningen die nodig zijn om donors met specifieke bloedgroepprofielen te werven.