See Bachelor Thesis

Available Assignments

ORGANIZATION

TOPIC

STARTING DATE

SPEZIALISATION


See https://www.utwente.nl/en/et/wem/education/final-bsc-projects for more Water Assignments


Some assignments will no longer be up to date but will show the possibilities at the relevant organization and serve as a source of inspiration for future assignments

ASPARI /Asfalt Centrale Twente

Comparison of Hot Mix Asphalt (HMA) cooling behaviour

From February 2021

Contactperson dr. S.R. Miller


University of Twente ASPARI unit

Fibre optic usage in density measurements and implementing on asphalt construction site

From February 2021

Contactperson dr. S.R. Miller

University of Twente ASPARI unit

 1. New RTK positioning accuracy for locating equipment on asphalt construction sites
 2. Using the Electrical density gauge (EDG) to measure asphalt density
 3. Controlling the drone automatically to measure asphalt temperature during construction
 4. Assessing the suitability of BLE positioning systems for locating asphalt equipment on construction sites
 5. Automatically generating 3D model of construction site environment

From February 2021

Contactperson dr. S.R. Miller

ASPARI / Ballast Nedam

 1. Asfalt kwaliteitsbeheersing
 2. Energie management
 3. Meerwaarde asfaltwapening
 4. CO2 reductie
 5. Proces optimalisatie

From February 2021


Construction 

BSc and MSc assignments

No assignment description available. Dutch and non-Dutch students are cordially invited to respond

Contactperson dr. S.R. Miller

ASPARI / Ballast Nedam

A low rolling resistance ensures a lower CO2 production during use of an asphalt pavement. How can rolling resistance be measured so that products can be compared with each other?

From February 2021

Contactperson dr. S.R. MillerASPARI / Ballast Nedam


For asphalt, the construction of end of work "day" joints can lead to higher maintenance costs. How can we use machine (paving) data to reduce the number of constructed "day" joints?

From February 2021

Contactperson dr. S.R. MillerASPARI / Ballast Nedam


Precipitation during asphalt construction reduces the lifespan of the asphalt. How can the weather forecasts contribute to better planning of asphalt construction?

From February 2021


Contactperson dr. S.R. Miller

Agentschap Telecom

Analyse methode van inmeten en registreren van liggings(geo)data van nutsbedrijven door aannemers en netbeheerder in Nederland

Inventarisatie veiligheid van infrastructuur voor energiewinning op zee als opmaat naar een toezichtstrategie

Vanaf Q3

Bouw/Infra

Assignment is for Dutch students only because the organization is not set-up for non-Dutch students

Contactpersoon dr. L.L. Olde Scholtenhuis

KLO (kabels en leidingoverleg) / Gemeente Rotterdam

(in overleg)

Coordination and contracts in subsurface utility projects (coördinatie van nutswerken en contractuele bepalingen voor OGs en ONs) 

a.s.a.p.

Construction

Inner City

Engineering

Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Kademuurvernieuwing

Ontwikkelen van een methode voor voorspelbaarder en efficiënter voorbereiden van de kademuren vernieuwingsopgave.

Begin 2021

Construction

Assignment is for Dutch students only because the organization is not set-up for non-Dutch students

Technology Base Twente

Mobiliteitsoplossingen voor Technology Base Twente

z.s.m./in overleg

Verkeer

Contactpersoon: de heer E. van Hattum, coördinator Novel-T SMART 

e.vanhattum@novelt.com

RoyalHaskoning/DHV

Resilience Strategy tool STAIN.

The project might include for instance interesting cases like resilience indicator use, the use of AI in recommendation systems or the application of serious gaming to stress importance of "resilience thinking".

In consultation

CME group (Construction)

Contact person Mr. M. van Buiten


Stagelanden

In consultation and on the basis of "no cure no pay"

In consultation

Assignments in Asia and Oceania

Agentschap Telecom

Graafschades en raamwerkcontracten

2021

Construction


Oceans of Energy

Development of floating systems for renewable energy at sea

In consultation

Civil Engineering

GMB

Stuur een cv en motivatiebrief waarin interesses en afstudeerrichting zijn vermeld naar vacature@gmb.e

Op basis van een gesprek met interne stagebegeleider wordt een opdracht geformuleerd Soms zijn kant-en-klare opdrachten mogelijk via:

https://www.werkenbijgmb.eu/vacatures/stageafstuderen


In overleg

Dutch students only

Civiele Techniek


Aspari

New RTK positioning accuracy for locating equipment on asphalt construction site

ASAP

Construction

Aspari

Fibre optic usage in density mesearements and implementing on asphalt construction site

ASAP

Construction

Aspari

Electrical density measurement to measure asphalt density

ASAP

Construction

Aspari

Control drone automatically

ASAP

Construction

Aspari

Assessing the suitability of BLE positioning systems for locatin asphalt equipment on construction sites

ASAP

Construction

Aspari

Automatically generating 3D model of construction site enviroment

ASAP

Construction

BAM Energy & Water

Systems Engineering

Quartile 3 (preparation) and Quartile 4 (executing)

Construction

Contact person: Dr. R.S. de Graaf

Aspari / Heijmans

 1. Materialen paspoort
 2. Beoordeling aanlegprestaties asfalt
 3. Opwerken asfaltfrees voor hergebruik
 4. Lerend asfalteren
For all assignments:

Start in consultation

Construction 

BSc and MSc assignments

No English assignment description available but non-Dutch students are cordially invited to respond

Dr. S.R. Miller

Gemeente Hengelo

Mogelijke onderzoeksvragen m.b.t. Bouwprojecten

Vanaf april 2020

Bouw/Infra

Contactpersoon:

de heer J. Boes


Municipality of Enschede


"Creative Tendering"

From the beginning of 2020

Construction


Contact person:

Mr. J. Boes


Deltares

Geotechnical Engineering Department

Assignments regarding vulnerability of infrastructure to natural hazards

In consultation

Construction and Water


Assignment is for both Dutch as non-Dutch students


Tauw bv

Deventer


Several assignment opportunities

in the field of soil investigation in relation to VR and 3D and classification of soil data


In consultation

Construction


Dutch students: see contactpersons in assignment description


No English assignment description available but non-Dutch students are cordially invited to respond to

Mr. M. van Buiten for more information


Schagen Infra B.V.

Zwolle

In overleg

In overleg

Bouw/Infra

Professionel Student Networks:

www.integrand.nl

www.aiesec.nlwww.integrand.nl/en/vacancies

Information studentsInternships and volunteer work

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam


In overleg

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon:

de heer M. van Buiten


Deltares

Locatie: Deltares campus TU Delft

Possibility for a BSc Asssignment related to the MSc graduation theme "Implementation arrangements for Green Infrastructure" at Deltares


Maart/April

Construction


Witteveen+Bos

Deventer

Recreatief fietsverkeer.

Eigen inbreng en variaties op het onderwerp worden door W+B zeer op prijs gesteld

 

In overleg

Verkeer

Proeflab voor  Leefbaar Verkeer


Diverse opdrachtmogelijkheden binnen het Proeflab voor Leefbaar Verkeer zoals het ontwerpen van een testprogramma voor de geluidsrail of bike scout of het vormgeven aan de transitie naar elektrisch en automatisch vervoer


Vanaf voorjaar 2019

Verkeer

Antea Group

Gent - Belgie

Vervaardigen van een rioolmodel

In overleg

Waterbeheer

Witteveen + Bos

Deventer

In overleg opdrachtmogelijkheden op de unit Projectbeheersing


In overleg

Bouw/Infra

Contactpersonen: de heer Van Buiten of mevr. E. van Oosterzee


Dura Vermeer


Aspalt Recycling Train

Vanaf januari

Bouw/Infra

Royal HaskoningDHV

Adviesgroep Transport team Zuid (Eindhoven/Maastricht)


(Stedelijke) bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteitsbeïnvloeding of eigen ideeën

2019

Verkeer

Pontiflex

Ontwikkeling en bouw van duurzame modulaire fietsbruggen (materiaalonderzoek, ontwerpen, calculatie enz.)


in overleg

Bouw/Infra

Contactpersonen: de heer Van Buiten/mevr. Van Oosterzee

Keypoint Consultancy

Enschede


Meetmethode gebruik van fietsenstallingen

In overleg

Verkeer

Simba Nature Protection and Education Foundation

Werkplek: Leeuwarden 


Afstudeeropdrachten m.b.t. het toepassen van duurzame technologie bij de bouw van o.a. dierenopvangcentra en kenniscentra in Yazd, Iran (uitgebreide opdrachtomschrijvingen zijn beschikbaar


In overleg

Bouw/Infra

Contactpersonen: de heer Van Buiten of mevrouw Van Oosterzee


Royal Haskoning DHV

Amersfoort

Onderzoek n.a.v. de bouw van een Resilience assessment & navigation tool


In overleg

Bouw/Infra

Deltares

Delft of Utrecht

Onderzoek m.b.t. Europese rivier-overstromingsmodellen: uitval van wegeninfrastructuur in Europa als gevolg van overstromingen


In overleg

Waterbeheer

Movares Nederland B.V.

Utrecht 


Diverse afstudeermogelijkheden

http://movares.nl/werkenbij/stage-en-afstuderen/ 

In overleg 

Civiel Techniek 

ADONIN

advies,ontwerp & inspecties 

Parametrisch ontwerpen met Grashopper 

De opdracht wordt in overleg met organisatie, student en begeleidend docent nader gedefinieerd 

In overleg 

Bouw/Infra

Nijhuis Bouw B.V.


Ontwikkeling van gestapelde woningbouw met prefabricage door industriële productie als uitgangspunt

 

In overleg 

Bouw/Infra

Master (via de heer R.S. de Graaf) & Bachelor (via de heer M. van Buiten)

 

Tideway bv

Offshore Solutions 


In overleg.

Sollicitaties via:

https://www.deme-group.com/tideway/jobs/internshipgraduation-project-tideway


In overleg 

Construction Management and Engineering

 

Movares

Adviseurs & Ingenieurs

 

Opdrachtmogelijkheid binnen het team geotechniek van Movares 

In overleg 

Bouw/Infra

Humaan Vastgoed

Management, Advies en Ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed

Standplaats: Zeist, Den Haag of Enschede

www.humaanvastgoed.nl

Diverse opdrachtmogelijkheden:

 • Opzetten strategisch vastgoedbeleid voor een maatschappelijke organisatie
 • Herontwikkeling van monumentaal en religieus vastgoed tot wooneenheden voor doelgroepen: verduurzamen van Monumenten zie ook: www.hermonerfgoed.nl


In overleg 

Bouw/Infra

Contactpersoon de heer Van Buiten of mevrouw Van Oosterzee 


Diverse organisaties:

Waterschappen, gemeenten, provincies en consultants

Afstudeeropdrachten rondom de thema's klimaatadaptie, resilience, urban planning 

In overleg 

Bouw/Infra, Verkeer en Water 

Contactpersoon:

mevr. dr.ir. J. Vinke-de Kruijf 

 

Witteveen+ Bos 

Overzicht diverse afstudeermogelijkheden

Meer mogelijkheden via: 

http://www.witteveenbos.nl/nl/overzicht-afstudeeropdrachten

http://www.witteveenbos.nl/nl/stageopdrachten-1


In overleg 

Civil Engineering 

SmartUrban Mobility Lab (SUM-LAB)

Curitiba, Brazilië

 

 Public transport en car use in the city of Curitiba 

vanaf febr. 2018 

Verkeer, Vervoer en Ruimte 

Arcadis

Railverkeerskunde

Kennis van het gedrag van treinen (vervolgopdracht Thijs Siethof) 

In overleg 

Verkeer,Vervoer en Ruimte 

Royal Haskoning DHV

Afdeling Mobiliteit 

Eindhoven 

In overleg 


Verkeer, Vervoer en Ruimte 

Innovatiehub Tubbergen 

Implementatie en toepassing BIM 

Jan/febr

2018 of eerder 

Bouw/Infra

GeoBusiness Nederland (Amersfoort) en

TerraCarta (Hoogeveen) 

Bachelor Eindopdrachten met het thema Smart City Engineering 

In overleg te starten in 2018 

Bouw/Infra

Arcadis

Afdeling Rail

Vervolgonderzoek rijgedrag van treinen met behulp van softwarepakket

In overleg 

Verkeer

Waterschap Rijn & IJssel

 

Bedenken van een methode om met behulp van een maaiboot maaisel kosteneffectief te kunnen afvoeren (Vervolg op een eerder uitgevoerde opdracht)

 

In overleg 

Waterbeheer

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 

In overleg 

In overleg 

Waterbeheer

Antea Group België


In overleg met de student in te vullen 

In overleg

Waterbeheer

Wetterskip Fryslân

In overleg met de student in te vullen 

 In overleg 

Waterbeheer

RWS, Utrecht

Grote Projecten & Onderhoud

Diverse mogelijkheden zoals life cycle costing, vervanging/renovatie, onderhoudbeheerregimes, prestatiemanagement enz.


In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdrachten:

de heer Van Buiten 

Alpine IsolatieImpact van na-isolatie op comfortverbetering en energiebesparing

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdracht:

de heer Van Buiten 

RWS


Evaluatie engineeringproces Twentekanalen

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdracht:

de heer Van Buiten


Kennisplatform

CROW

Afwegingsprotocol innovatiegericht ‘inkopen’ infra

In overleg

Bouw/Infra

Kennisplatform

CROW

Verdiepend onderzoek naar belemmeringen voor toepassing infra-innovaties

In overleg

Bouw/Infra

Gemeente Enschede

Comparing Travel Patterns

In overleg

Verkeer, Vervoer & Ruimte

Deltares


Onderzoek naar rivierduinen in relatie tot scheepvaart met behulp van Co Vadem database.

In overleg


Waterbeheer

DAT.mobility


Diverse mogelijkheden voor Bachelor Eindopdrachten

Contactpersoon:

De heer L. Wismans

Teammanager Consultancy

T. 0570-66 61 11

In overleg

Verkeer, Vervoer & Ruimte

Rijkswaterstaat

Standplaats: Arnhem (onder voorbehoud)


Wat leren we van de sterke stijging van het aantal Verzoeken Tot Wijziging (VTW)?

z.s.m.

Bouw/Infra

Innovatiehub Innovar:

Samenwerkingsverband van Contour Advanced Systems, Van Raam en Waterkracht te Varsseveld


Opdrachtmogelijkheid bij Contour Advanced Systems m.b.t. het verbeteren van verbruik en hergebruik van water op legerbases

Contactpersoon:

mevrouw Kleinsman, projectmanager Innovar

T. 06 28 22 48 63

T. 0315-270282

M. info@innovar.nl

In overleg

Bouw/Infra

Duurzaamheid

DEMO Consultants

Delft


Research internship possibilities in the field of Real Estate Information Management

In overleg

Bouw/Infra

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers


Per direct


Bouw/Infra

Samenwerkingsverband Curitiba en Universiteit TwenteOpdrachtmogelijkheden in Brazilië

Vanaf maart 2016

 • Mobiliteit
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Duurzaamheid
 • Enzovoort

Internships in Slovakia


Een organisatie die Erasmus+ traineeships in Slovakije arrangeert.

In overleg

Alle sectoren: mogelijke opdrachten dienen geaccordeerd te worden door de opleiding CiT

Gemeente Zutphen

Afdeling Stadsbedrijven

Team Openbare Ruimte


Efficiëntere aanbesteding rioleringsvervangingsprojecten

In overleg

Bouw/Infra

Forschungzentrum Küste

Hannover, Duitsland


In overleg

In overleg

Waterbeheer

NEDCON

Analyse en optimalisatie door Eindige Elementen Analyse

In overleg

Bouw(technologie)

3TU Lighthouse Project

“Throw in the i-drone”


Universiteit Twente

Technische Universiteit Delft

BeemFlights

Diverse mogelijkheden m.b.t. het gebruik van drones in de construction industry zoals.:

In overleg

Bouw/Infra

White Frog, Leeds

i.s.m. Northumbria University of New Castle

BIM training en ondersteuning in de Bouw

In overleg

Bouw/Infra

Aan de Stegge

Bouw & Werktuigbouw


Diverse opdrachtmogelijkheden binnen het Innovatie hub

De komende jaren vanaf februari 2015

Afstudeeropdrachten op Master- en Bachelorniveau alsmede stage-opdrachten

Universiteit Twente

Technische Universiteit Eindhoven/Nieuwenhuis Groep/ Selekthuis Bouwgroep

Impenetrable infiltration.

Energy use in buildings


z.s.m.

Bouw/Infra

Railinfra Solutions

Samenwerking tussen Witteveen+Bos, RH DHV en Deutsche Bahn

Ontwikkelen model dat remgedrag van treinen beïnvloedt.

In overleg

Verkeer

Arcadis Nederland B.V.

Mariene Infrastructuur (Havens & Waterbouw)

In overleg

In overleg

Water

Heijmans

Integrale Projecten

Analyse van het Ontwerp Keuring Rapporten m.b.t. Lean6Sigma

In overleg

Bouw/Infra

Stichting Innovative Development Sollutions en MPfuneko Community Support

Opdrachten op het gebied van sustainable energy systems in Zuid-Afrika

In overleg

Civil Engineering, construction, planning & management

Waterschap Peel en Maasvallei

Venlo

Werken aan schoon water en voldoende water. In overleg zijn ook andere thema’s mogelijk.

In overleg

Master- en Bacheloropdrachten

Infraflex

Een landelijk opererend technisch detacheringbureau met als opdrachtgevers Grontmij, Movares en Royal HaskoningDHV

In overleg

In overleg

Bachelor – en Masteropdrachten Civiele Techniek

DWA


Voorbeelden van mogelijke opdrachten bij DWA:

Afstudeeropdracht onderzoek warmteopslag in Phase Change Materials (PCM) en Thermo Chemical Materials (TCM).

Geïnteresseerd in een dergelijke opdracht? Stuur dan motivatiebrief en cv aan: sollicitatie@dwa.nl

In overleg

Bouwen, zowel Bachelor- als Masterstudenten

DWA

Voorbeelden van mogelijke opdrachten bij DWA:

Onderzoek duurzame warmte in de industrie

Geïnteresseerd in een dergelijke opdracht? Stuur dan motivatiebrief en cv aan: sollicitatie@dwa.nl

In overleg

Bouwen, zowel Bachelor- als Masterstudenten

Gemeente Enschede

Afdeling Water

Stedelijk waterbeheer

In overleg

Water

APPM Management Consultants

Opdrachten m.b.t. inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit met als insteek een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.

In overleg

APPM vraagt tevens afgestudeerde Civiele Techniek

Student (Bachelor of Master) te solliciteren naar een vaste aanstelling

Shell Nederland

Mogelijkheden voor studenten en (net) afgestudeerden met een functiebeperking.

In overleg

Aanbesteding & Werving, Supply Chain Management, Energy Beheer

Universidad de Los Andes

Colombia

Departement Industrial Engineering

Opdrachten m.b.t. climate value of cycling

In overleg

Verkeer

Speciale vereisten: student moet zelfredzaam en proactief zijn

Sweco

Voorheen Grontmij

Mogelijkheden in de trant van en n.a.v. een eerder uitgevoerd onderzoek naar kosten in ontwerpfase van infrastructuur met behulp van BIM en GIS

In overleg

Bouw/Infra

DEGA verkeersinfra

Voorheen Temmink Groep

In overleg maar onderwerp dient functioneel te zijn voor DEAG verkeersinfra

In overleg

Bouwen

East China Normal University

Shanghai

In overleg

In overleg

Waterbeheer

Beijing Forestry University

School of Nature Conservation

In overleg

In overleg

Waterbeheer

Gemeente Enschede

In overleg (zie ter oriëntatie de lijst met afgeronde opdrachten die bij de gemeente Enschede zijn uitgevoerd)

In overleg

Bouwen

Provincie Gelderland

In overleg

In overleg

Water

Royal HaskoningDHV Amersfoort

Unit Water Treatment

In overleg

In overleg

Bouwopdrachten met waterthema (bijv. opstellen PvE m.b.v. Systems Engineering)

Rijkswaterstaat

Diverse mogelijkheden te vinden op site + ruimte voor eigen voorstellen.

In overleg

Water, Verkeer en Bouwen

Bacheloropdrachten

Masteropdrachten

Traineeprogramma’s

Wagemaker

Rosmalen

Diverse mogelijkheden voor zowel Bachelor- als Masteropdrachten en werkervaringsplaatsen op het gebied van infrastructurele kunstwerken.

In overleg

Bouwen

Tauw Deventer

Business Unit Waterbouw

In overleg

In overleg

Waterbouw

MWH North Europe

Onderdeel van Stantec

Potentiële oodrachtverlener die duurzame oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken op het gebied van water, milieu en ruimte, afval en energie.

In overleg

Bouwen en Water

The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Roemenië

Water quality, drinking water, wastewater, sustainability, life cycle analysis etc.

In overleg

Water

Waterschap Aa en Maas

Diverse mogelijkheden

In overleg

Water

KWS Infra bv

Heerhugowaard

Opdrachten mogelijk bij RWS projecten en mogelijkheden op kantoren van KWS en diverse werklocaties in Noord-Holland

In overleg

Bouw/Infra

Aveco de Bondt

Rijssen

Opdrachten op het gebied van grond- en oppervlaktewater met modellen en berekeningen.

In overleg

Water

Dijkhuis Aannemersbedrijf bv

Hardenberg

Opdrachten op het gebied van duurzaamheid met als thema waterwoningen en eveneens opdrachten in het project Hibertad

Op korte termijn

Bouwen

Duurzaamheid

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Diverse mogelijkheden in overleg

In overleg

Verkeer

Rijkswaterstaat

Wegen & Verkeer, cluster Kennis

Utrecht

In overleg

In overleg

Verkeer

Aannemingsmaat-schappij Van Gelder

http://www.gelder.com/pages/stages.php

o.a. Asfalt

In overleg

Bouwen

Australian National University

Integrated Catchment Assessment and Management Centre

Diverse mogelijkheden zoals:

“Investigation the hydrology and chemistry of the Upper Murrumbidgee River in relation to catchment management and climatic variability”

z.s.m. of in overleg

Water

Roelofs Groep

Den Ham

In overleg

In overleg

Bouwen

Gemeente Amsterdam

Verkeer en openbare ruimte

Verkeersgeneratie van voorzieningen in Amsterdam.

Ook ruimte voor eigen ideeën.

In overleg

Verkeer

Bono Traffics BV

Kampen

Parkeergedrag

In overleg

Verkeer

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard


Mogelijke onderwerpen:

Ontwikkelen netwerkmodel, in kaart brengen verkeersstromen en onderzoek naar mobiliteitsbehoefte.

Cultuurhistorie/landschap versus mobiliteitsbehoefte enz.

In overleg

Verkeer

Arcadis Mobiliteit

Afdeling Rail Amersfoort

http://www.arcadis.nl

Railthema’s

In overleg

CiT

Heerema Marine Contractor Nederland B.V.Opdrachten op het gebied van foundation (grondberekeningen, berekeningen voor heien onder water) maar ook bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuwe (betonnen) kade.

In overleg

Bouwen

Wareco Ingenieurs

Amstelveen of Deventer

Mogelijkheden op gebied van bodemsanering, waterbeheer en fundering.

In overleg

Bouwen + Water

División Ingeniería de Transporte

Onderdeel van de Pontificia Universidad Católica de Chile

Verkeerskundige opdrachten

In overleg

Verkeer

LabMath-Indonesia

In overleg

In overleg

Water

Balance & Result Organisatie Adviseurs

In overleg


In overleg

Bouwen

Royal HaskoningDHV

Bachelor- en Masterafstudeeropdrachten

In overleg

Water, luchtvaart, gebouwen, energie,, infrastructuur, maritiem, ruimtelijke inrichting

HR Wallingford

Bijdrage leveren aan intern lopende onderzoeksprojecten op het gebied van estuaria of kusten + meelopen met een extern project.

Nederlandstalige begeleiding aanwezig.

In overleg

Water

Dura Vermeer

Diverse mogelijkheden

In overleg

CiT

Ballast Nedam Asfalt BV

www.asfaltverharding.nl

Opdrachten op het gebied van asfalt.

In overleg

Bouwen

Ballast Nedam

In overleg

In overleg

Civiele Techniek

VIA Verkeersadvies

Vught

Opdracht op het gebied van verkeersveiligheid (data onderzoek)

In overleg

Verkeer

DHV

Amersfoort

Afdeling Transfer & Rail

In overleg

In overleg

Civiele Techniek

Visser & Smit Bouw

Diverse mogelijkheden op lopende projecten door heel Nederland of op de kantoren in Papendrecht of Groningen.

In overleg

Bouwen

Waterloopkundig Laboratorium

Delft (WL)

Afhankelijk van interesse van student en van de projecten van WL

(modelleren en veldwerkmogelijkheden)

In overleg

Water

Kenniscentrum Gevelbouw

Veranderende marktvraag in de gevelbranche. Het optimaliseren van technologieën om het gebruikerscomfort te optimaliseren.

In overleg

Bouwen

Ballast Nedam Infra B.V.

In overleg mogelijkheden voor studenten.

In overleg

In overleg

RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

In overleg

In overleg

Verkeer

Grontmij

Infrastructuur & Milieu

Eindhoven

Diverse projecten rondom het onderwerp: verbetering en uitbreiding van de bestaande railinfrastructuur.

z.s.m.

Interesse in Railprojecten.

ITC Enschede

Waterprojecten in ontwikkelingslanden.

In overleg

Water

Royal HaskoningDHV

Groningen

Adviesgroep Water & Ecologie

In overleg

In overleg

Water

Laanbroek Schoeman Adviseurs

Opdrachten op het gebied van real estate and housing, vastgoedbeheer, bouwtechnologie of management.

In overleg

Bouwen

NIROV

Werkzaamheden t.b.v. de verschillende NIROV-Meerjarenprogramma’s (ontwikkelingsplanologie, Water, Mobiele Samenleving, Van Stad naar Regio, Wonen).

In overleg

CiT

Strategie-eenheid van

Rijkswaterstaat

Onderzoeken m.b.t. toekomstige ontwikkelingen bij RWS (technisch, economisch, maatschappelijk, wegbeheer). Ook internationale verkenningen of eigen ideeën voor een opdracht behoren tot de mogelijkheden. Standplaats is Den Haag.


In overleg

CiT

Mourik Groot-Ammers B.V.

Verschillende projecten in Nederland

Opdrachten op het gebied van grondverzet en wegenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw, en projectontwikkeling. De inhoudelijke opdracht wordt gemaakt in overleg met Mourik.

In overleg

Bouwen

http://www.Mobycon.nl/

Mogelijkheden voor stages en Bachelor Eindopdrachten op het gebied van vervoer in landelijke gebieden; doelgroepenvervoer; toegankelijkheid OV en ICT-toepassingen. Ook studenten die zelf ideeën hebben voor een interessant onderzoek die aansluiten op de aandachtsgebieden van de organisatie worden uitgenodigd te reageren.

In overleg met de organisatie

Verkeer

HydroLogic BV

Stage- en afstudeerplaatsen op het gebied van watersysteemonderzoek, beslissystemen en kennismanagement.

In overleg.

(De voorkeur gaat uit naar een periode van 4 tot 6 maanden, maar 3 maanden is bespreekbaar)

WEM

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen

Verschillende stageonderwerpen

In overleg

Diverse Civieltechnische disciplines

Interbeton (Nederland)

In overleg

In overleg

BpM

ARCADIS

Water & Bodem

Apeldoorn

Stages op de afdeling Water, Bodem & Ruimtelijke Ontwikkeling

Nader te bepalen

Waterbeheer

University of Moratuwa

Sri Lanka

Department of Civil Engineering

In overleg

In overleg

Alle disciplines

Pontificia Universidad Catolica de Chile

In overleg

In overleg

Verkeer of Bouwen