UTFacultiesBMSNewsNieuw Open Access tijdschrift: Journal of Human-Technology Relations

Nieuw Open Access tijdschrift: Journal of Human-Technology Relations

Tijdens de Philosophy of Human-Technology Relations 2022 conferentie in Kopenhagen kreeg het eerste Open Access wetenschappelijke tijdschrift dat de UT gaat aanbieden het startschot. Het Journal of Human-Technology Relations is een interdisciplinair tijdschrift voor onderzoek naar de relaties tussen mens en technologie.

Het tijdschrift is kosteloos toegankelijk en auteurs kunnen er kosteloos in publiceren. Dit 'diamond' open access model is mogelijk gemaakt door de faculteit BMS, waarbij LISA (Library, IT services & archive) de digitale infrastructuur verzorgde. Het tijdschrift heeft een duidelijke Twentse signatuur, niet alleen vanwege de focus op techniek en samenleving, maar ook omdat er veel UT-wetenschappers in de redactie zitten. Initiatiefnemers zijn Peter-Paul Verbeek en Michelle de Boer (BMS), samen met Olya Kudina (TU Delft). Meer informatie: https://ojs.utwente.nl/index.php/jhtr.