See Completed research projects

ZonMw Geïntegreerde Spoedpost

ZonMw Geïntegreerde Spoedpost


Project name:

Optimale logistiek en patiënten voorkeuren in de acute zorgketen; de huisartsenpost en spoedeisende hulp in één geïntegreerde spoedpost

Project acronym:

ZonMw Geïntegreerde Spoedpost

Start date:

April 2011

End date:

2013

Logo:


Short description

Op diverse plaatsen in Nederland integreren de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis en de Huisartsen Post (HAP) tot één gezamenlijke spoedpost. Dit zou de kwaliteit van de spoedzorg kunnen verbeteren, de duidelijkheid voor de acute patiënt vergroten en kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van personeel en middelen. Niet duidelijk is hoe de optimale inrichting van een geïntegreerde spoedpost er uit ziet en hoe de manier van werken op geïntegreerde spoedpost door de patiënt wordt gewaardeerd. De start van een geïntegreerde spoedpost in Almelo in april 2010 biedt de kans dit te onderzoeken.

Het doel is een optimale inzet van mensen en middelen bij een geïntegreerde spoedpost, rekening houdend met patiëntenstromen, voorkeuren van patiënten en het budget.Project leader:


Project team:


Project partners:


For more information contact: Dr. C.J.M. Doggen