Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS)

Opleidingscommissie MSc opleiding MRM

De opleidingscommissie is een adviescommissie samengesteld uit een gelijk aantal deelnemers en docenten, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert het opleidingsmanagement (wetenschappelijk leider en programma management)  over alle educatieve zaken. De praktische ervaringen van de deelnemers en docenten vormen hierbij het vertrekpunt. Het opleidingsmanagement neemt de adviezen van de opleidingscommissie mee in haar besluitvorming en licht deze toe in de vergaderingen van de opleidingscommissie. Een belangrijk element voor de opleidingscommissie vormt de wijze van  kwaliteitsborging van het aangeboden programma en de programma-onderdelen. Informatie over kwaliteitszorg van de opleiding wordt in het Engels gepubliceerd  

Faculteitsreglement

Faculteitsregelement BMS, referentie: BMS 16.32. Goedkeuring door de decaan, met instemming van de faculteitsraad en met goedkeuring van de directie, op 23-11-2016. Informatie over de programmacommissie zie artikelen 16 en 17 van het faculteitsreglement.

Documentatie en training

We hebben enkele documenten en artikelen verzameld en gepubliceerd die erg nuttig kunnen zijn voor de leden van de programmacommissie. Als u geïnteresseerd bent, klik dan hier 

Leden van de opleidingscommissie 2021-2022
Docenten: 
dr. Kuttschreuter, M. (Margôt) Chair
prof.dr.ir. Henseler, J. (Jörg)
dr. Rajabali Nejad, M. (Mohammad) 

Studenten:
Achtereekte, M. (Mariska)
Schipper, M. (Martijn)
Leneman, K. (Karin)

Notulen:
Kikkert, I.D. (Irene)