Collegekaart

Collegekaart, uploaden pasfoto en verklaring van inschrijving

De collegekaart van de Universiteit Twente is een geldig legitimatiebewijs binnen de Universiteit Twente en is tevens een bewijs van inschrijving. Deze kaart toon je op verzoek als je gebruik maakt van universitaire voorzieningen zoals het volgen van colleges, het afleggen van tentamens, het bezoeken van bibliotheken, etc.

Wanneer krijg je een collegekaart?

Wanneer je inschrijving door Central Student Administration (CSA) is afgehandeld en je je pasfoto hebt geüpload via Osiris1) student ontvang je per post je collegekaart en twee verklaringen van inschrijving. Zorg er dus voor dat je goede adres bekend is bij CSA.

1) Uploaden pasfoto via Osiris

Via Osiris Student moet je zelf een pasfoto uploaden.

1.

Ga naar Osiris Student.

2.

Kies voor de optie ‘uploaden pasfoto’.

3.

Kies voor de optie ’Browse’ om een bestand te kiezen.

4.

Je pasfoto is nu geüpload.

LET OP: zorg er voor dat je wel een goed gelijkende pasfoto upload, anders heb je kans dat je niet wordt toegelaten tijdens een tentamen!

Toepassingen collegekaart:

·

Collegekaart
de kaart is geldig als bewijs van inschrijving voor het studiejaar 2016-2017

·

Bibliotheekkaart
de kaart is voorzien van een barcode waardoor deze eveneens fungeert als lenerspas. Meer informatie over je
bibliotheekkaart en account vind je op de website.

·

Union Card
als je gebruik wilt maken van de sport- en/of cultuurvoorzieningen in Enschede. Kijk op website voor meer informatie over de
Union Card.

Verklaring van inschrijving

Met een verklaring van inschrijving kun je aantonen dat je staat ingeschreven (bijvoorbeeld voor studiefinanciering of bij een verzekeringsmaatschappij). Op deze verklaring staat o.a. voor welke opleiding en voor welke periode je bent ingeschreven.

Extra verklaring van inschrijving

Kijk op de website wat je moet doen als je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving nodig hebt.

Diefstal/verlies

In geval van diefstal of verlies van de kaart kun je tegen betaling van € 10,- bij de Student Services in de Vrijhof een nieuwe collegekaart aanvragen.