Uitreiking 2007

Principia Prijs. Uitreiking 19 oktober 2007.

Dames en Heren,

Bachelors.

Bijna 40 jaar geleden, om precies te zijn vrijdag 23 februari 1968, werden de eerste baccalaureaatsdiploma’s van de toenmalige TH Twente, aan 11 personen uitgereikt waaronder één afgestudeerde in de werktuigbouwkunde. De rector magnificus (er was nog geen college van bestuur) prof. Vlugter zei: “In wat vandaag gebeurt, wordt het teken uitgereikt van een onderwijs taak die aan het veranderen is. Vandaag is een herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs feit geworden”. Wij mochten de titel Btw achter onze naam zetten. Mooier kan toch niet.

Nu anno 2007 deze woorden en de daarop volgende tekst van Prof. Vlugter lezend, kunnen ze als zeer actueel worden beschouwd in het BaMa traject.

In de toenmalige landelijke pers werd veel aandacht geschonken aan deze diploma uitreiking.

Het heden. Het verheugd het bestuur van Principia, dat zij deze middag de Principia Prijs uit kan reiken.

Principia Prijs zult U vragen? Principia vraagt U zich af?

Principia is de naam van de vereniging van oud studenten, alumni, van de UT met een werktuigbouwkundige opleiding. De werktuigbouwkunde studenten van de faculteit, uiteraard voor het grootste deel lid van Isaac Newton, weten waarom wij de naam Principia voeren. Het is bijna een tautologie, maar als het werktuigbouwkundig studiegenootschap Isaac Newton heet, moet de alumnivereniging wel Principia heten. Principia, of voluit Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, het magnum opus van Isaac Newton. Het is al een voordracht op zich om de totstandkoming van dit werk van Sir Isaac Newton te bespreken. Het eveneens boeiend om te weten dat de bekende astronoom Edmond Halley ( van de komeet) daarbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Wat ik U niet wil onthouden, is dat de Principia één van de minst toegankelijke boeken werd genoemd. Newton heeft het n.l. met opzet zo moeilijk gemaakt omdat hij niet lastig gevallen wou worden door wiskundige amateurs. Kom daar tegenwoordig maar eens om gelet op de rol van de citaten index.

Onze vereniging met dezelfde naam dus en wel toegankelijk, neemt zich heel veel voor. Ik zal U een limitatieve opsomming besparen. Waar ik wel aandacht aan wil besteden is dat wij, Principia dus, contacten met jonge afgestudeerden willen stimuleren. Wij zijn de mening toegedaan dat wij als alumni met onze ervaring de bachelor kunnen helpen bij het vervolg van hun carrière. Dat kan zijn bij het vervolg traject van de master opleiding, maar ook als in een vroeg stadium al de blik buiten de Universiteit wordt gericht om het toekomstige pad uit te stippelen. De leden van Principia vertegenwoordigen een breed spectrum van ervaring. Ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en de semi-overheid. Alumni met ervaring opgedaan bij het starten van bedrijven, bij het financieren van startende ondernemingen en bij management buy outs. Maar ook alumni met ervaring als expat. Al deze ervaringen willen we met jullie delen. En dan moet je een band met elkaar hebben, ook een emotionele. En die band hebben we omdat we allemaal een werktuigbouwkunde opleiding achter de rug hebben in Twente.

Wij als bestuur van Principia willen deze benadrukken door het instellen en uitreiken van de Principia Prijs. Daartoe hebben we in overleg met de onderwijs directeur Ruijter een aantal a.s. bachelors genomineerd en hun verzocht om een essay te schrijven. Uiteindelijk heeft dit een drietal essays opgeleverd. Deze essays zijn voorgelegd aan de jury bestaande uit drie oud voorzitters van Principia: Carolijn Hawinkels, André Oosting en Evert Jan Klip. Deze jury is tot een conclusie gekomen.

De eerste en belangrijke opmerking is dat het om 3 prima essays gaat. Ik som ze op in alfabetische volgorde:

-

Betrek de TU’s bij investeringsprogramma’s in energietechnologie.

-

De keerzijde van biobrandstoffen.

-

Energie genoeg.

Ik heb het niet nodig gevonden een samenvatting van elk essay voor te dragen. De titels van de essays spreken voor zich.(n.b. : eventueel de titels herhalen).

Essays met aandacht voor technologische, politieke en wetenschappelijke aspecten van de energietechnologie. Innovatie is een sleutelbegrip hierbij. Dan is het wrang om met de drie rectoren magnifici van de TU’s te moeten constateren dat minister Plasterk de bijl in de wortels zijn van de innovatieboom.

De essays zijn van een goede kwaliteit en verdienen een compliment en een aanmoediging om over maatschappelijk relevante zaken te blijven schrijven. De jury stelt verder in haar considerans: “Dat wanneer technici aan niet technici goed en met begrijpelijke argumenten kunnen uitleggen hoe zaken in elkaar steken, er door onze politici minder domme politiek gedreven keuzes gemaakt zullen worden dan nu het geval is”. De essays hebben alle duurzame, schone energie als kern issue. Zoals ik reeds opmerkte krijgt innovatie ook voldoende aandacht. Ook is het duidelijk dat wanneer we het slim aanpakken we nog energie genoeg hebben. En dat slimme aanpakken ,daar gaat het om.

Gelet op wat de genomineerden als essay hebben aangeleverd, wil ik U alvorens de genomineerden naar voren te vragen en de Principia Prijs uit te reiken, het volgende citaat niet onthouden:

Een citaat uit “Something new under the sun” ,

A special report on innovation van De Economist van deze week:

“In an age of mass innovation the World may even find profitable ways to deliver solutions to the 21st century’s needs, including sustainable clean energy, affordable and universal health care for ageing populations and quite possibly entirely new industries. The one natural resource that the World has left in infinite quantity is human ingenuity.”

De genomineerden zijn: In alfabetische volgorde, D. Krijgsman, P. Verburg en M. vd Wiel.

De jury heeft als winnend essay aangewezen: “ De keerzijde van Biobrandstoffen” door D. Krijgsman.

De argumentatie van de jury luidt als volgt:

-

Er is voor één vorm van alternatieve energie gekozen maar de keerzijde hiervan bijzonder goed beschreven.

-

Het is een goed geschreven kritisch essay dat de hype over biobrandstoffen in een realistisch daglicht plaatst.

-

Prettige schrijfstijl.

-

Misschien na enige redactionele bewerking(o.a. referenties) aan te bieden aan een landelijk dagblad.

-

Essay is kort , krachtig en helder.

-

De schrijver neemt een positie in.

Prijs van 1000 euro en als aandenken het frontblad van de Principia uitgevoerd in roestvast staal wordt overhandigd aan Krijgsman.

De anderen genomineerden :

-

P. Verburg, “Betrek de TU”s bij investeringsprogramma’s in Energietechnologie” en

-

En M. vd Wiel, “Energie genoeg”.

laat het bestuur van Principia niet met lege handen naar huis vertrekken en ontvangen ook een geldbedrag van 150 euro ieder.

Leen Noordzij, voorzitter Principia.