Samenstelling

De examencommissie van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde en de master opleidingen Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology is als volgt samengesteld:

·

Prof.dr.ir. Remko Akkerman (voorzitter)

·

Prof.dr.ir. Ton van den Boogaard (vice voorzitter)

·

Dr. Genie Stoffels (secretaris)

·

Dr.ir. Gert-Willem Römer

·

Drs. Cornelise Vreman - de Olde

·

Prof.dr.ir. André de Boer (adviseur)

·

Prof.dr.ir. Theo van der Meer (adviseur)

Het dagelijks bestuur van de examencommissie wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. De examencommissie is per email of schriftelijke te bereiken via de secretaris.

Dr. Genie Stoffels
examencommissie-wb@utwente.nl

Universiteit Twente
HR N232
Postbus 217
7500 AE, Enschede