Update gegevens

Post ontvangen

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Indien je geen post meer wilt ontvangen van de UT, kies dan voor stopzetten.
Indien je weer post van de UT wilt ontvangen en dus je bezwaar tegen post ontvangen wilt opheffen, kies dan voor bezwaar opheffen.