Zie Nieuws

Twente Alumni Lezingen 2021

De meeste alumni zijn wel bekend met de termen ‘Ondernemende Universiteit’ en ‘High Tech Human Touch’ met betrekking tot onze universiteit. Maar hoe zit dat met ‘Citizen Science’ of ‘ECIU U’? Tijdens de Twente Alumni Lezingen van 2021 wordt, naar aanleiding van projecten binnen deze thema’s, ingegaan op de strategische ambities van de universiteit. Ben jij ook benieuwd naar de impact van deze projecten op onze maatschappij en de rol van alumni hierin? Kom dan naar de online Twente Alumni Lezingen in de eerste twee weken van maart!

Ontdek hoe onze Shaping 2030 strategie voor jou en jouw mede-UT’ers relevant kan zijn! Elke sessie bevat een korte update over de ontwikkelingen binnen de universiteit, gevolgd door een interactieve lezing van een onderzoeker. Vervolgens is er tijd voor een Q&A, waarna de lezing wordt afgesloten met een virtuele ‘borrel’. In kleine groepjes kun je hier alumni uit je omgeving en/of je studietijd ontmoeten.

Meld je aan via dit online formulier.

>> donderdag 4 maart, 20:00 uur -21:30 uur

RENSKE VAN WIJK, UT TECHMED

CITIZEN SCIENCE VOOR ZORG EN GEZONDHEID

In de nabije toekomst staan we voor grote uitdagingen om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een nieuw soort oplossingen die zorg kunnen voorkomen, vervangen of verplaatsen. Doordat er meer bekend wordt over de rol van gedrag, leefstijl en leefomgeving op onze gezondheid, komt er meer nadruk te liggen op preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij bestaat in Nederland het streven om de bevolking vijf jaar langer gezond te houden.

Renske van Wijk (UT PhD’14) werkt bij het UT TechMed Centre als projectleider van het TOPFIT Citizenlab. In het TOPFIT Citizenlab worden in samenwerking met inwoners van Twente nieuwe manieren van gezond leven ontwikkeld, die toegepast kunnen worden in de gezondheidssector. Aan de hand van actuele voorbeelden uit de maatschappij, zal Renske tijdens haar lezing meer vertellen over het TOPFIT initiatief.

>> dinsdag 9 maart, 20:00 uur -21:30 uur

SANDOR LÖWIK, NATUUR EN MILEUFEDERATIES

'CHALLENGE BASED LEARNING': TUINEN WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT

ECIU U is de eerste Europese universiteit waar studenten, docenten en onderzoekers uit heel Europa samenwerken met de maatschappij en bedrijven om uitdagingen in het dagelijks leven aan te gaan. Een van deze uitdagingen, aangedragen door de Nederlandse Natuur- en Milieufederatie, is de Energietuin.

Sandor Löwik (UT IE&M’96 PhD’13) is de programmacoördinator bij het ‘Energietuinen Nederland’ project. Dit project wil laten zien hoe energiewinning ook waardevol kan zijn voor het landschap en de omgeving. Sandor zal hiervoor vanaf maart versterkt worden door een groep ECIU U studenten. Zij gaan zich bezig houden met het opstellen van bedrijfsmodellen waarin nadruk ligt op het stimuleren van de multifunctionaliteit van zonneparken en het vergroten van de biodiversiteit. Bezoek Sandor’s lezing om meer te ontdekken over deze uitdaging en deel je eigen ideeën!

>> DONDERDAG 11 MAart, 20:00 uur -21:30 uur

KATJA EGOROVA, UT FACULTEIT ITC

BURGERS ZIJN MEER DAN 'SENSOREN'

Of het nou gaat om het in kaart brengen van de schade na een verschrikkelijke overstroming in de Filipijnen, het monitoren van groene gebieden in Suriname of het volgen van teken via een app in Nederland, Citizen Science is niet alleen handig voor het verzamelen van gegevens maar ook voor het snel verwerken en delen van deze informatie. De ITC faculteit van de UT heeft al verschillende projecten over de hele wereld gedaan die van belang zijn voor het algemene publiek. Dit doet ze door met het gebruik van 'geospacial' technologieën, gemeenschappen te versterken.

ITC onderzoeker Katja Egorova werkt in Citizen Science. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren om mensen te betrekken bij de wetenschappelijke processen die verder gaan dan alleen dataverzameling. Om de maatschappelijke problemen van vandaag aan te gaan is het belangrijk om verder te denken dan enkel ‘burgers als sensoren’, maar om naar een meer inclusieve benadering te gaan waar burgers ook een stem hebben. Kom naar deze lezing om meer te leren over Katja’s onderzoek en geef input over hoe UT alumni meer betrokken kunnen worden bij dit gebied! 

Deze lezing is in het Engels