Zie Agenda

NanoTME Conferentie 2021 Nanomedicine meets the tumor microenvironment

Op 23 en 24 september 2021 zal de eerste internationale conferentie over 'Nanomedicine meets the Tumor MicroEnvironment' (NanoTME2021) plaatsvinden, in samenwerking met de International Cancer Microenvironment Society. In verband met de situatie rondom COVID is besloten om de conferentie virtueel te houden. Het doel van deze conferentie is om academische en industriële wetenschappers, jonge onderzoekers en studenten samen te brengen om hun onderzoek en kennis over verschillende aspecten van nanomedicine en tumor microenvironment met elkaar te delen.

Alle alumni zijn welkom op deze conferentie. Voor meer informatie en registratie, bezoek de website van NanoTME.