Overstappen binnen de Universiteit Twente

Als je in de loop van het studiejaar besluit om binnen de Universiteit Twente te veranderen van studie of je gaat er een tweede studie bij doen, dan kun je dit aangeven via het formulier ‘verzoek inschrijving tweede opleiding aan de Universiteit Twente’.
Lever het originele formulier in aan de balie van de Student Services.

Overstappen naar een opleiding aan een andere instelling

Als je in de loop van het studiejaar besluit om over te stappen naar het hbo of naar een andere universiteit, kun je bij de balie Student Services een “Bewijs Betaald Collegegeld” aanvragen. Als je met deze verklaring naar de betreffende instelling gaat, hoef je niet opnieuw collegegeld te betalen. De inschrijving aan de Universiteit Twente blijft in dat geval tot het einde van het studiejaar van kracht.