FAQ Nationale Studenten Enquête

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de Nationale Studenten Enquête.

 • Wat is de NSE?

  De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Vrijwel alle bekostigde hogescholen en alle universiteiten in Nederland doen mee.

 • Waarover gaan de vragen van de NSE?

  De NSE vraagt studenten om een oordeel te geven over veel verschillende aspecten van hun opleiding: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.

 • Waarvoor worden de resultaten gebruikt?

  Jouw mening helpt de Universiteit Twente om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen verbeteren voor onze studenten en aankomend studenten. De studentenoordelen in de NSE zijn een belangrijke informatiebron voor de website Studiekeuze123.nl en worden ook gebruikt als belangrijke bron voor de Elsevier studiegids en de Keuzegids Universiteiten.

  Binnen de UT worden de resultaten binnen de opleidingen geanalyseerd en vertaald naar verbeteracties. Ook op UT-niveau worden verbeteracties ingang gezet op onderwerpen die opleidings-overstijgend zijn zoals studieroosters, studievoorzieningen en huisvesting.

  Op basis van de resultaten van eerdere NSE's zijn acties in gang gezet, o.a. het verminderen van het aantal toetsen in het bacheloronderwijs (TOM-model). Verder is het aantal projectruimtes en studieruimtes de afgelopen jaren toegenomen. Ook is er in samenspraak met studenten een studentenpool, genaamd Student Minds, om mee te denken bij verbeteringen en nieuwe plannen op het gebied van onderwijs en studentvoorzieningen.

 • Wanneer vindt de NSE plaats?

  De NSE wordt jaarlijks afgenomen van half januari tot half maart. De uitnodiging met persoonlijke link naar de enquête wordt verstuurd naar je UT-mailadres.

 • Hoe kan ik deelnemen aan de NSE?

  Half januari ontvang je een uitnodigingsmail met persoonlijke link naar de enquête. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen of je bent deze kwijtgeraakt, dan kun je op www.nse.nl met de ‘lost link tool’ je persoonlijke inlogcode opvragen. Via e-mail wordt deze dan aan je toegestuurd. Of neem contact op via student@nse.nl.

 • Wie voert de NSE uit?

  De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

 • Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

  De Nationale Studenten Enquête vindt elk jaar plaats. De resultaten van de NSE zijn elk jaar vanaf juni openbaar beschikbaar via www.nse.nl/online (in het Nederlands).

 • Wat is de beloning voor het invullen van de NSE?

  Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. Je kunt je mening geven over veel verschillende aspecten van je opleiding. Met het invullen van de vragenlijst help je niet alleen de Universiteit Twente om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar je maakt ook kans op verschillende prijzen, zoals een half jaar collegegeld t.w.v. EUR 975,50.

Vertrouwelijkheid gegevens

De studentgegevens worden te allen tijde door zowel Studiekeuze123 als het onderzoeksbureau GfK vertrouwelijk behandeld. In het contract dat deelnemende instellingen tekenen staat opgenomen dat de instelling alle gegevens vertrouwelijk behandelt.

De NSE wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het onderzoek is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1573217.