Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de Nationale Studenten Enquête.

Wat is de Nationale Studenten Enquête?

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding.  

Wie doen er mee aan de NSE?

Vrijwel alle bekostigde hogescholen en alle universiteiten in Nederland doen mee.

Waarover gaan de vragen van de NSE?

De NSE vraagt studenten om een oordeel te geven over veel verschillende aspecten van hun opleiding: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.

Waarom zou ik de NSE moeten invullen?

Jouw mening helpt de Universiteit Twente om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen verbeteren voor onze studenten en aankomend studenten.

Waarvoor worden de NSE resultaten nog meer gebruikt?

De studentenoordelen in de NSE zijn een belangrijke informatiebron voor de website Studiekeuze123.nl en worden ook gebruikt als belangrijke bron voor de Elsevier studiegids en de Keuzegids Universiteiten.

Wanneer wordt de NSE afgenomen?

De NSE wordt jaarlijks afgenomen van half januari tot half maart. De uitnodiging met persoonlijke link naar de enquête wordt verstuurd naar je UT-mailadres.

Hoe kan ik deelnemen aan de NSE?

Half januari ontvang je een uitnodigingsmail met persoonlijke link naar de enquête.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen of ben deze kwijtgeraakt. Wat moet ik nu doen?

Op www.nse.nl kun je met de ‘lost link tool’ je persoonlijke inlogcode opvragen. Via e-mail wordt deze dan aan je toegestuurd. Of neem contact op via student@nse.nl.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. Je kunt je mening geven over veel verschillende aspecten van je opleiding.

Wat krijg ik voor het invullen van de vragenlijst?

Met het invullen van de vragenlijst help je niet alleen de Universiteit Twente om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar je maakt ook kans op verschillende prijzen, zoals een half jaar collegegeld t.w.v. EUR 975,50.

Wat doet de UT met de resultaten?

Binnen de UT worden de resultaten binnen de opleidingen geanalyseerd en vertaald naar verbeteracties. Ook op UT-niveau worden verbeteracties ingang gezet op onderwerpen die opleidings-overstijgend zijn zoals studieroosters, studievoorzieningen en huisvesting.

Wat heeft de UT gedaan met eerdere NSE-resultaten?

Op basis van de resultaten van de NSE zijn acties in gang gezet, o.a. het verminderen van het aantal toetsen in het bacheloronderwijs (TOM-model). Verder is het aantal projectruimtes en studieruimtes de afgelopen jaren toegenomen. Ook is er in samenspraak met studenten een studentenpool, genaamd Student Minds, om mee te denken bij verbeteringen en nieuwe plannen op het gebied van onderwijs en studentvoorzieningen.

Wie is verantwoordelijk voor de NSE?

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

Wordt er vertrouwelijk omgegaan met de studentgegevens?

De studentgegevens worden te allen tijde door zowel Studiekeuze123 als het onderzoeksbureau GfK vertrouwelijk behandeld. In het contract dat deelnemende instellingen tekenen staat opgenomen dat de instelling alle gegevens vertrouwelijk behandelt.

De NSE wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het onderzoek is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1573217.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

De Nationale Studenten Enquête vindt elk jaar plaats. De resultaten van de NSE zijn elk jaar vanaf juni openbaar beschikbaar via www.nse.nl/online (in het Nederlands).

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Vragen die te maken hebben met het invullen van de enquête kun je sturen naar student@nse.nl. Vragen die gaan over het gebruik van de NSE bij de UT kun je stellen aan Marc-Jan Zeeman (m.j.zeeman@utwente.nl).