Moedige gesprekken aan Keti Koti Tafel Enschede

Hoe werkt het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen ervan door in het hier en nu? Dat vraagstuk stond centraal tijdens de Keti Koti Tafel, die op donderdag 28 september in het stadhuis van Enschede werd gehouden. De tafel is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Enschede en Hogeschool Saxion en Universiteit Twente.

Zo’n tachtig mensen waren aangeschoven voor de Twentse Keti Koti Tafel - een nieuwe traditie in de vorm van een maaltijd waarbij je samen met tafelgenoten vragen bespreekt en ervaringen uitwisselt. In de gesprekken werd volop gesproken over vooroordelen, racisme, en werd zowel terug- en vooruitgekeken. Tussen de gangen door zong het koor Fri Yeye verschillende liederen, die ook op de plantages te horen waren. De bijeenkomst vormde het startpunt voor de Twentse activiteiten in het kader van de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Tijdens de avond ging het over opstaan tegen racisme en ongelijkheid. “Als je ziet dat iemand die je goed kent ergens anders wordt behandeld, puur omdat die van kleur is, dan raakt dat je enorm”, zo verwoordde één van de deelnemers het. “Je wilt dan iets doen, maar tegelijkertijd voel je je soms zó machteloos.” Ook spraken de tafelgasten over wat er nodig is voor meer gelijkwaardigheid: “Dat begint bij elkaar echt horen en naar elkaar luisteren.”

De initiatiefnemers kijken positief terug op de bijeenkomst: ‘Wat het ons bevestigde is, dat we vooral minder moeten praten over mensen, maar juist mét elkaar”, zegt Linda Pasqual-van der Landen, die namens de Universiteit Twente betrokken is bij het organiseren van de tafel. “En het allerbelangrijkste, laten we blijven luisteren naar elkaar. Echt luisteren. En dat hebben we hier samen met elkaar gedaan en verdient een opvolging.”