De UT onderwijsvisie 'Leren door interactie'

Hoe kan het onderwijs aan de UT studenten toerusten om bij te dragen aan een betere wereld? En hoe kan de UT die bijdrage versterken vanuit haar drive om met technologie een verschil te maken in de maatschappij?

De UT Onderwijsvisie ‘Leren door Interactie’ geeft antwoorden door te schetsen hoe wij studenten aan ‘meer dan een diploma’ willen helpen. Met de uitdagingen van onze tijd als vertrekpunt, formuleren we in de visie drie doelen

die samen het hart van ons onderwijs vormen: Leren door te doen, bouwen aan inclusieve gemeenschappen, en persoonlijke ontwikkeling. Deze drie lijnen, met elkaar verweven als de schakels in een Borromeïsche ring,

wijzen ons de weg richting verwezenlijking van onze missie: ze helpen ons om te blijven groeien als een mensgerichte universiteit, die met duurzame oplossingen de samenleving sterker maakt.

Daarmee legt ‘De UT Onderwijsvisie ‘Leren door Interactie’ een stevig fundament voor strategische keuzes, investeringen en de implementatie van onderwijsactiviteiten.