HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenUniversiteit Twente werkt aan meer zonnepanelen op de campus

Universiteit Twente werkt aan meer zonnepanelen op de campus

De Universiteit Twente werkt aan verdere verduurzaming van de organisatie. Het is onze missie om in te spelen op maatschappelijke behoeften door duurzame, proactieve maatregelen te ontwikkelen om onze planeet en de mensen die er wonen te ondersteunen. Ons onderwijs, onderzoek, innovatie en de manier waarop we onze eigen organisatie runnen staan in het teken van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Er lopen veel initiatieven op dit gebied en die zijn onder andere hier terug te vinden.

Een belangrijke ontwikkeling waarop de UT momenteel inzet is het besparen op energieverbruik. Naast de verwarmingstemperatuur te verlagen, te kijken naar mogelijkheden om technische installaties zodanig in te stellen dat minder energie wordt verbruikt en mensen te vragen bewust om te gaan met het aan- en uitzetten van onder andere verlichting zetten we ook in op meer zonnepanelen op de campus.

Zonnepanelen op de huidige daken van UT-gebouwen

Renovatie van bestaande gebouwen is een uitgelezen gelegenheid om te onderzoeken of daken voldoende draagvermogen hebben en of er voldoende bezonning is om zonnepanelen rendabel te maken. Bij een renovatie worden vrijwel altijd de dakisolatie en de dakbedekking vervangen; daarom is dit een geschikt moment om deze mogelijkheden te onderzoeken.

Zo zijn er een paar jaar geleden 624 zonnepanelen op het dak van de Technohal (TechMed Centre) geplaatst. Op gebouw Drienerburght liggen 73 panelen. In 2023 worden 916 zonnepanelen aangebracht op gebouw Langezijds (waar binnenkort ITC in huist). Op de Citadel komen eveneens zonnepanelen.

Sinds 2013 heeft de UT op de Noordhorst al 120 panelen liggen. Deze functioneren probleemloos en hebben sinds de installatie 252 MWh geleverd.

In totaal produceren de panelen op de daken ongeveer 530 MWh per jaar en verzorgen daarmee 2,5% van het jaarverbruik van de UT (21.000 MWH).

De inzet is het aantal zonnepanelen in de komende periode verder uit te breiden. Het is alleen zinvol om zonnepanelen aan te brengen op bestaande gebouwen waarvan de dakbedekking en de isolatie niet op korte termijn hoeven te worden vervangen. Daarnaast moet er voldoende bezonning op een dak zijn; veel daken op de campus zijn in dat opzicht niet geschikt, omdat ze in de schaduw van bomen liggen.

Voor de volgende daken loopt nu een onderzoek:

  • Het Sportcentrum. Hier wordt momenteel een gedetailleerde constructieanalyse van de dakbelasting uitgevoerd. Daarnaast wordt de brandwerendheid van isolatie en dakbedekking onderzocht. Als de brandwerendheid niet aan de voorwaarden van de verzekeraars voldoet, valt een gebouw met zonnepanelen niet meer te verzekeren en kunnen er dus geen zonnepanelen geplaatst worden. 
  • Voor Carré en Nanolab wordt een gedetailleerde constructieanalyse uitgevoerd.
  • Voor de Citadel is het onderzoek naar de dakbelasting en de brandveiligheid positief uitgevallen, op basis waarvan er panelen geplaatst kunnen worden.

Panelen op parkeerplaatsen

Samen met de gemeente Enschede wordt door de UT onderzocht of er op de campus parkeerplaatsen zijn die zich lenen voor overdekking, om vervolgens op het dak zonnepanelen aan te brengen. Tevens kunnen daar auto-oplaadvoorzieningen op de panelen worden aangesloten.  Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te doen bij parkeerplaats P4 en de parkeerplaats voor de Spiegel. Deze parkeerplaatsen liggen goed ten opzichte van de zon, zonder schaduw.

Op de parkeerplaats voor de Spiegel is bij eventuele overdekking ruimte voor 435 panelen, die per jaar naar schatting 160 MWh zullen opleveren. Dit komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsgebruik van ca. 65 huishoudens. De CO2-uitstootvermindering zal 89 ton per jaar bedragen.
Op P4 zou na overdekking ruimte komen voor 1000 panelen met een verwachte energieopbrengst van 368 MWH per jaar. Dit is het stroomverbruik van ca. 145 huishoudens. De vermindering van CO2-uitstoot bedraagt dan 204 ton per jaar.

Beide overdekkingen hebben een redelijke terugverdientijd van 8 jaar zonder dat rekening wordt gehouden met inkomsten uit subsidies.

Onlangs is een studie naar de toekomstige ontwikkel mogelijkheden van de campus gestart. Het zou kunnen dat daaruit een andere functie voor parkeerplaats P4 naar voren komt. Dit wacht het College van Bestuur nog af alvorens een keuze te maken voor het overdekken van de parkeerplaatsen.

Samen met de huidige zonnepanelen op UT-daken en na realisatie van de zonnepanelen op beide parkeerplaatsen zou de opbrengst uit zonne-energie 1.058MWh per jaar bedragen, oftewel 5% van het totale elektriciteitsverbruik op de campus. Indien de daken die momenteel worden onderzocht ook geschikt zijn voor panelen, kan de totale opwekking stijgen tot 7% van het verbruik.