HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenRenovatie Boerderij Bosch en Stall en uitbreiding Blokhutten

Renovatie Boerderij Bosch en Stall en uitbreiding Blokhutten

Het College van Bestuur heeft besloten om renovatie van Boerderij Bosch en de Stall uit te laten voeren, alsmede een uitbreiding van de Blokhutten. In april dit jaar start de aanbesteding voor de drie projecten, zodat rond de zomer kan worden gestart met de realisatie. Het streven is om de renovatie en uitbreiding begin 2024 gereed te hebben.

Uitbreiding Blokhutten

De Blokhutten, die momenteel door diverse groepen worden gebruikt, worden ook verhuurd aan de studenten die een VU-UT bacheloropleiding Mechanical Engineering aan de VU Amsterdam volgen. Deze studenten komen regelmatig naar de campus voor onder andere projectonderwijs. Komende jaren worden meer van dit soort bachelors opgestart, waaronder Creative Technology die komend academisch jaar van start gaat. Dat betekent dat er meer studenten behoefte gaan hebben aan een tijdelijk onderkomen op de campus. Er worden dan ook twee extra Blokhutten bij gebouwd, goed voor circa 30 slaapplaatsen.

Renovatie Stall

De Stall, die momenteel voornamelijk wordt gebruikt voor informele bijeenkomsten en feesten, wordt tot multifunctionele ontmoetingsruimte verbouwd. Na de renovatie is dit een geschikte ruimte voor de VU-UT studenten om te vertoeven op de momenten dat zij geen onderwijsactiviteiten hebben. Het meubilair op de begane grond van de Stall zal robuust en eenvoudig verwijderbaar zijn, zodat de ruimte relatief makkelijk kan worden ingezet om er een informele bijeenkomst of feest te organiseren.

De volgende evenementen en activiteiten krijgen voor het reserveren van de Stall prioriteit:

  • Pre-U / Inspire-U / Curious-U
  • Batavierenrace en het Batafeest
  • Studiegerelateerde, tijdelijke accommodatie voor de VU-UT studenten
  • Activiteiten van de UT Kring
  • Constitutieborrels en feesten van bij de KSUT aangesloten verenigingen

Voor overige activiteiten kan de Stall ook worden gereserveerd op de momenten dat deze niet in gebruik is. Om voor borrels en feesten extra capaciteit beschikbaar te hebben, wordt onderzocht of het mogelijk is om het terras bij de sportkantine te overkappen.

Renovatie Boerderij Bosch

Boerderij Bosch, dat als thuisbasis van personeelsvereniging ‘UT Kring’ en de gepensioneerdenvereniging ‘Gewis’ dient, is al langere tijd aan renovatie toe. Deze wordt samen met de Stall en de Blokhutten in de herontwikkeling van het hele gebied meegenomen. Boerderij Bosch blijft daarmee de thuisbasis van de UT Kring en Gewis. De beide verenigingen zijn en blijven betrokken bij het maken van de vernieuwingsplannen. Voor feesten en evenementen kan Boerderij Bosch ook worden gereserveerd op de momenten dat deze niet in gebruik is.   

Meer informatie

Bij de planvorming van de drie faciliteiten is uitgebreid gesproken met alle betrokken partijen. Zij zijn en blijven betrokken bij de realisatie van de herontwikkeling van het gebied. Samen met deze partijen zijn afspraken opgesteld voor reservering, prioritering en gebruik van de faciliteiten. Deze afspraken zijn na te lezen in het document. 

Meer informatie over huisvestingsprojecten op de campus is te vinden op: www.utwente.nl/ltsh