Universiteitsraad Nieuwsbrief September / November 2023

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Twente. De Universiteitsraad heeft regelmatig vergaderingen met het College van Bestuur, tijdens deze vergaderingen worden de raadsleden (waar mogelijk) in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op of advies te geven over het beleid van de UT op centraal niveau.

De Universiteitsraad brengt na afloop van elke overlegvergadering met het College van Bestuur een nieuwsbrief uit van de besproken onderwerpen. Benieuwd naar de nieuwsbrief? Klik dan op de button. 

Mail voor meer informatie over de nieuwsbrief of de URaad naar: universitycouncil@utwente.nl