HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenBurgerwetenschap op UT krijgt vorm met Citizen Science Hub Twente

Burgerwetenschap op UT krijgt vorm met Citizen Science Hub Twente

Het versterken van de verbinding tussen maatschappij en wetenschap - en daarmee het creëren van impact - staat hoog op de agenda van de Universiteit Twente. Bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken vereist immers een grote wederzijdse betrokkenheid. Daarom realiseert de UT de Citizen Science Hub Twente, die een spin-in-het-web rol krijgt binnen de citizen science-activiteiten van de UT.

Er zijn al veel mooie voorbeelden van burgerwetenschap binnen de UT. Op tal van faculteiten spelen burgers, maatschappelijke organisaties of vertegenwoordigers een rol in het onderzoek die verder gaat dan het zijn van onderzoeksobject. De hub speelt een verbindende rol tussen de verschillende initiatiefnemers, maar ook in het leggen van verbindingen met onderwijsactiviteiten en de buitenwereld.

Website Citizen Science Hub Twente gelanceerd

De nieuwe Citizen Science Hub Twente website geeft inzicht in en overzicht van wat er gebeurt op het gebied van burgerwetenschap aan de Universiteit Twente. Er wordt ingezoomd op enkele reeds lopende initiatieven (zoals ITC’s Geo Citizen Science Hub en TOPFIT Citizenlab), maar er wordt ook gekeken naar de toekomstige rol.

De hub komt voort uit de activiteiten van de Shaping Expert Group (SEG) voor Citizen Science. De SEG heeft gekeken wat er nodig is om de relatie tussen universiteit en samenleving duurzaam te versterken, als onderdeel van de uitvoering van de strategie van de UT.

Het is de bedoeling om later dit voorjaar een netwerkevenement te houden om de verschillende stakeholders verder met elkaar te verbinden. Houd dus de agenda op de UT-website in de gaten. Kun je niet wachten om aan de slag te gaan met burgerwetenschap en wil je contact opnemen? Dat kan door een mail te sturen naar citizen-science@utwente.nl.

 Meer informatie over INCENTIVE, een Europees project voor het opzetten van Citizen Science Hubs door heel Europa vind je op https://incentive-project.eu/