Resultaten poll rookvrije campus

Voor de zomer hebben we een online poll gehouden om de mening te peilen over de rookvrije campus en de naleving ervan. Hierbij delen we graag de uitkomst van de poll.

De korte vragenlijst is door 216 collega’s ingevuld waarvan 11% rokers. Van de rokers geeft 80% aan zich (bijna) altijd aan het rookverbod te houden. 50% van de respondenten geeft aan regelmatig mensen te zien roken waar dit niet mag. Ruim 50% ziet regelmatig tot vaak mensen roken waar dat niet mag, en 80% keurt dit (sterk) af. Het zelf anderen aanspreken gebeurt maar zelden. Redenen die worden aangedragen om niet aan te spreken variëren van: vrees voor negatieve reactie/discussie, het niet als verantwoordelijkheid ervaren en niet als betuttelend willen overkomen, tot het lastig vinden om bekende collega’s aan te spreken. Een kleine meerderheid geeft aan dat het nalevingsbeleid van de UT steviger mag zijn en 33% steunt het huidige beleid.

13 collega’s (OBP en WP) hebben aangegeven zich betrokken te voelen bij de rookvrije campus en graag mee te willen denken over eventuele verbeteracties voor de rookvrije campus. Deze collega’s zijn inmiddels benaderd en binnenkort volgt een eerste bijeenkomst.

Kiddy Ride Police Patrol

Één van de acties -mede voortkomend uit de resultaten van de poll- is dat tijdens de Kick-in en in de week na de OAY de Kiddy Ride Police Patrol rondreed over onze campus. Zij spraken studenten en medewerkers op een positieve manier en met een vleugje humor aan, om weer even de aandacht te vestigen op onze rookvrije campus. Ook deelden zij vouchers uit voor een lekkere koffie. De reacties waren overwegend positief, en studenten en collega’s gaven aan deze manier van aanspreken te waarderen. Dus wie weet rijdt binnenkort de Kiddy Ride nog een keer over onze campus!