Wat doet de UT rondom studentenhuisvesting?

Het is voor studenten op dit moment een uitdaging om geschikte huisvesting te vinden. Het kamertekort voor studenten (en voor medewerkers) is de afgelopen vijf jaar snel toegenomen. De toenemende studentenaantallen en huidige krappe woningmarkt spelen hierin een rol. Afgelopen zomer werd de UT geconfronteerd met een acuut kamertekort voor studenten. Sindsdien is er veel gebeurd. Lieke Schreel (directeur CES) en Ineke ten Dam (S&P, projectleider) vertellen over het project student housing dat nu enkele maanden bezig is.

Hoe kon de UT zich zo laten verrassen, de studenten aantallen namen toch al jaren toe?

Ineke: “Naast de reguliere hoge instroom van studenten, waren er drie unieke oorzaken die anders waren dan andere jaren. Er was minder woningaanbod, de Brexit zorgde voor een onverwacht hoge instroom van internationale studenten en er was een extra toestroom van studenten die naar Twente kwamen in hun tweede studiejaar, terwijl ze door Covid-19 dat in hun eerste jaar niet deden. Al met al was het moeilijk te voorspellen wat precies de huisvestingsvraag zou zijn. Petje af voor hoe de collega’s van de UT hierop hebben gereageerd. Onder regie van CFM en de Twente Board en in samenwerking met lokale partners worden er in korte tijd 230 nieuwe woonunits op de campus gerealiseerd. Ze worden in de komende weken opgeleverd. En de vele initiatieven van studenten en medewerkers om gestrande studenten een slaapplaats aan te bieden hielpen ook en waren hartverwarmend.”

Is dat genoeg om komende zomer een kamertekort te voorkomen?

Lieke: “De woningnood in Nederland blijft een rol spelen. We doen ons best om het tekort zo veel mogelijk te beperken. Daarom zijn we dit project gestart. We maken een plan voor komende zomer en voor de komende vijf jaar. We hebben een paar doelen: een helder plan om voldoende en betaalbare studentenhuisvesting voor volgende zomer en de komende vijf jaar te garanderen. Bovendien werken we aan een efficiënte en effectieve interne organisatie met een heldere verdeling van taken.”

Er zijn momenteel meerdere werkgroepen in het student housing project. Een groep werkt aan een nieuw voorspelmodel; hoe sneller en nauwkeuriger we kunnen voorspellen, des te beter we kunnen reageren. Een andere groep is bezig met het optimaliseren van de procedures van de Housing Office en de communicatie naar studenten. Een derde groep werkt aan een herziening van het kamertoewijzingsbeleid om verschillende groepen studenten gelijke kansen op huisvesting te geven. Ook gemixt wonen (waar internationale en Nederlandse studenten dezelfde faciliteiten delen) heeft aandacht. Maar het belangrijkste is het in evenwicht brengen van vraag naar huisvesting en aanbod.

Lieke: “Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de UT dit probleem niet alleen kan oplossen. De UT mag niet investeren in vastgoed dat niet is bedoeld voor de primaire processen van onderwijs en onderzoek. Woningbouwverenigingen en bouwondernemers investeren pas als de vraag duidelijk en daarmee het risico acceptabel is. Aanbod loopt dus altijd achter bij de vraag. Overigens zit ruim de helft van onze studenten in woningen van particulieren en grotere private investeerders op wie de UT sowieso weinig invloed heeft. Alhoewel universiteiten niet verantwoordelijk (kunnen) zijn voor studentenhuisvesting, voelt de UT een sterke morele verplichting om alle studenten zo goed mogelijk te helpen om geschikte huisvesting te vinden. Dat is het startpunt van het project.”

Hoe willen jullie dan vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen?

Ineke: “CFM doet hierin al jaren goed werk. Ze werken nauw samen met woningbouwverenigingen (De Veste, Domijn en Stichting Jongerenhuisvesting (SJHT)), de gemeente Enschede, Saxion en bouwondernemingen.” De komende vier jaar worden er een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd: op de campus, het Kennispark en in de stad Enschede. Op de campus is er een zogenoemde ‘zoning space’ gereserveerd voor honderd studentenappartementen. Plannen voor de jaren erna worden gemaakt. Ook wordt daarbij gesproken met de gemeente Hengelo.

Ineke: “Hoe hard CFM ook werkt en hoe goed het voorspelmodel ook is, er zal altijd verschil zitten tussen de voorspelling en daadwerkelijke aantallen studenten en tussen vraag en aanbod. Daarom is een flexibele schil belangrijk voor de piekmaanden augustus tot november die ingezet kan worden als het nodig is. Hiervoor hebben we al veel ideeën binnengekregen. Op donderdag 20 januari van 12:30-15:30u (als Covid-19 maatregelen het toestaan in DesignLab, anders online) organiseren we een brainstormbijeenkomst. Daarvoor zijn studenten en medewerkers, de gemeentes Enschede én Hengelo, woningbouwverenigingen, een leegstandsbeheerder en Saxion uitgenodigd. Er zijn plekken vrijgehouden voor wie zichzelf aanmeldt en bij wil dragen. Je kunt je aanmelden via sp-office-management@utwente.nl.”

Daarnaast werkt de UT ook aan de vraagkant. Ineke: “De afgelopen tien jaar was de strategie van de UT rondom ‘groei’ en ‘internationalisering’ succesvol, vooral onder internationale studenten. Het huidige college van bestuur realiseert zich echter dat de omvang van de staf en onderwijsfaciliteiten grenzen stelt aan de ongebreidelde groei: ‘Quality over quantity’ zoals Vinod Subramaniam onlangs in een interview met Utoday zei. Het kost tijd om deze aanpak verder te ontwikkelen en te implementeren.”

Verwachten jullie dat met al deze activiteiten het tekort aan studentenhuisvesting weer van de baan is?

Lieke: “Studentenhuisvesting zal een issue blijven. De UT kan dit niet alleen oplossen. Andere studentensteden worstelen al jaren met dit probleem. Ik verwacht echter dat we in staat zijn eventuele tekorten hier beperkt te houden en daarmee het unique selling point van de UT veilig te stellen: de beschikbaarheid van goede en in vergelijking met andere studentensteden goedkope huisvesting voor studenten en ook voor net-afgestudeerden en om hen voor de regio te behouden.”

Meer informatie over de langetermijn huisvestingsstrategie kun je vinden op: https://www.utwente.nl/nl/ltsh/