HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenUpdate over realisatie tijdelijke huisvesting voor studenten

Update over realisatie tijdelijke huisvesting voor studenten

Twee weken geleden kondigden we aan dat we, in nauwe samenwerking met de Twente Board, gemeente Enschede, Saxion en woningbouwcorporaties op zoek zijn naar tijdelijke oplossingen om het acute tekort aan studentenhuisvesting te kunnen verlichten. Graag informeren we je over de huidige stand van zaken.

In de tussentijd is er veel gebeurd: er hebben diverse inventarisaties plaatsgevonden om te bezien hoe we op zeer korte termijn tijdelijke woonunits op het campusterrein van de UT kunnen realiseren. De eerste inzichten leven een positief beeld op: partijen zijn welwillend en er zijn tot nu toe geen praktische obstakels aan het licht gekomen die realisatie kunnen belemmeren. Op dit moment wordt aan de precieze en formele uitwerking gewerkt, daarvoor is nog een klein beetje tijd nodig, maar hopen we spoedig duidelijkheid te hebben. De precieze termijn is moeilijk in te schatten.

Zoals ook aangekondigd kijken we niet alleen naar oplossingen op de campus, maar ook daar buiten. Zodra daar zicht is op een oplossing, laten we het je zo snel mogelijk weten. We zijn in ieder geval verheugd om te zien dat de Housing Matchmaking Service van ESN Twente heeft geleid tot een flink aantal matches tussen studenten en huiseigenaren die een tijdelijke plek beschikbaar hebben.