Zie Nieuws voor studenten

'Dialogical Spaces' begint met eerste dialogues

Een ruimte voor de UT-gemeenschap creëren om kritisch waar je kan reflecteren op onderzoeks- en onderwijssystemen en -praktijken, dat is het doel van de bedenkers van het 'UT Incentive Fund'-ondersteunde initiatief 'Dialogical Spaces for a Diverse University'. In acht online sessies, zogenaamde 'Dialogues', kunnen uitgenodigde gasten en iedereen binnen de UT-gemeenschap een bijdrage leveren aan de discussie over onderwerpen met betrekking tot diversiteit en inclusie. De eerste diagogue vindt plaats op donderdag 21 januari.

Overal ter wereld worstelen universiteiten met hun positie in de discussie over diversiteit en inclusie. De UT moedigt opleidingen en beleidmakers aan om diversiteit en inclusie te vergroten. Bij de opleidingen spant men zich in om een bredere vertegenwoordiging van diverse achtergronden te bevorderen op het gebied van genderidentiteit/-expressie, religie, etniciteit, handicaps, seksuele geaardheid en afkomst, zowel bij het academisch personeel als bij de studenten.

Verbetering van institutionele inclusiestrategieën

Volgens de initiatiefnemers Fenna Hoefsloot, Dr. Ana María Bustamante Duarte, Prof. Dr. Karin Pfeffer, Dr. Javier Martinez en Ioana Miu kan de UT meer doen om de institutionele inclusiestrategieën te verbeteren. Een universiteit is zoveel meer dan alleen maar een werkgever en onderwijsinstelling, de belangrijkste focus van de meeste inspanningen van universiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie. "Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe systeemonrechtvaardigheid ook van invloed is op onderzoek, gegevens en het ontwerpen en identificeren van manieren om dit aan te pakken", stelt Hoefsloot.

Dialogical Spaces

De 'dialogical spaces' zijn verschillende van deze kleine stappen. "Door middel van deze collectieve discussies hopen we het bewustzijn te vergroten en te komen tot echte actie en systemische verandering met betrekking tot diversiteit en inclusie binnen de universiteit", zegt Bustamante Duarte. Als een rode draad door alle discussies komt de volgende vraag steeds terug: "Hoe kunnen we diversiteit en inclusie in alle aspecten van de academische praktijk bevorderen als onderdeel van een strategie om systemische discriminatie te overwinnen?

Eerste drie dialogues

In de eerste sessie, op 21 januari, zal Dr. Aminata Cairo beginnen over de zoektocht naar een inclusieve leer- en werkomgeving. Cairo is zelfstandig consultant en de voormalige 'Lector of Inclusive Education' aan de Haagse Hogeschool. In haar toegepaste antropologische werk met studenten, docenten en gemeenschapsorganisaties heeft ze voortdurend gestreefd naar het bevorderen van inclusie op zowel academisch als gemeenschapsniveau.

In aansluiting hierop verwelkomt Dialogical Spaces op 4 februari Dr. Joz Motmans, die het zal hebben over 'Non-binaire en Transgenderrechten binnen de universiteit'. Hij zal zijn ervaring delen als lid van de werkgroep Diversiteit aan de UGent die een transgenderbeleid heeft opgezet aan de universiteit en zal nadenken over de ethiek van het uitvoeren van onderzoek met niet-binaire en transgender individuen.

Op 18 februari, zal Dr. Katta Spiel het thema "Making Norms Exceptional - Non-normative Interaction Design for and with Marginalised Bodies" presenteren en bespreken. In dit gesprek zal ze kritisch analyseren hoe lichamen worden geconstrueerd binnen Human-Computer Interaction (HCI) en Interaction Design en zal ze participatieve strategieën uitlichten voor onderzoek en ontwerp met mensen waarvan de lichamen worden gemarginaliseerd door technologieën. 

Registratie voor alle drie de evenementen is nu online mogelijk.

UT Incentive Fund

Het initiatief 'Dialogical Spaces for a Diverse University' (Dialogical Spaces) wordt ondersteund door het UT Incentive Fund, een fonds dat door de UT is opgericht en wordt gefinancierd. Oorspronkelijk is het fonds opgericht om de ontwikkeling van het vrouwelijk personeel en de promotie van vrouwen te vergemakkelijken en om hun ondervertegenwoordiging op de UT aan te pakken. Vanaf 2019 is het doel verbreed om initiatieven te financieren om innovatieve, bottom-up ideeën te stimuleren die diversiteit waarderen en respecteren en om inclusie op de UT te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over het initiatief en de Dialogues is te vinden op hun website.

K.W. Wesselink (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)