Zie Nieuws voor studenten

Heb jij een mening over het beleid van de Universiteit Twente? Stel je kandidaat!


Studenten hebben iets te vertellen op de Universiteit Twente, ze hebben – via de medezeggenschap - rechtstreeks invloed op het beleid van de universiteit. Dit kan op centraal niveau maar ook op decentraal niveau. Centraal via de Universiteitsraad, decentraal via de faculteitsraden of via de opleidingscommissies.

LAAT VAN JE HOREN!

Vind jij medezeggenschap belangrijk? Draag dan je steentje bij en stel je kandidaat voor de verkiezingen! Je kunt je tot uiterlijk 2 juni, 17.00 uur, kandidaat stellen.

HOE STEL IK MIJ KANDIDAAT?

Om je kandidaat te stellen sluit je je aan bij een van de bestaande partijen of je begint een nieuwe partij (met een eigen lijst). Lever de lijst svp in  – via centraal-stembureau@utwente.nl – met een minimum van 1 kandidaat en een maximum van 15 kandidaten (samen met de ondersteuning van 5 handtekeningen van stemgerechtigden, die zichzelf niet kandidaat stellen). Kijk voor meer informatie over kandidaatstelling op de verkiezingswebsite van de Uraad. 

MEER INFORMATIE

Lees de flyer met uitgebreide informatie of neem contact op met mevr. L. Tijink-Zinad (tel. 489 2026) of mevr. I. Olde Engberink (tel. 489 2027).