Verbreding en verdieping van mijn kennis

verbreding en verdieping van mijn kennis

“Sinds 2007 werk ik als zelfstandig adviseur op het gebied van omgevingsrecht en kwaliteitsborging, balancerend tussen de juridische werkelijkheid en de dagelijkse praktijk van de bouwplaats."

Hajé van Egmond, Adviseur Omgevingsrecht
“Kerndocent Johan de Kruijf nam mij en mijn klasgenoten mee in de wondere wereld van accountant, verslaglegging en verantwoording.”
Hajé van Egmond, Adviseur Omgevingsrecht

DOEL VAN DE OPLEIDING

In 2016 ben ik gestart met de masteropleiding Public ManagementDoel van de opleiding van verbreding en verdieping van mijn kennis. Ik wilde daarbij ook datgene wat ik in mijn dagelijkse adviespraktijk voor gemeenten en anderen overheden doe beter kunnen onderbouwen. Dit gold zeker voor de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering. Kerndocent Johan de Kruijf nam mij en mijn klasgenoten daarin mee in de wondere wereld van accountant, verslaglegging en verantwoording. Naast concrete zaken zoals het lezen van een jaarrekeningen, waren voor mij vooral de colleges over toezicht, sturing en control erg waardevol.

TOEGEPAST ADVIES

De opgedane kennis heb ik direct toegepast in mijn volgende adviesproject voor een gemeente. De masterclass heeft me de handvatten gegeven om met meer vertrouwen ook de opbouw van de legesverordening in mijn advies mee te nemen. Tenslotte heeft deze masterclass me ook inzicht verschaft in mijn eigen boekhouding, een mooie bijvangst bij een pittige opleiding!”

Hajé volgde in 2016 de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering in de publieke sector.  

Hajé van Egmond

Adviseur Omgevingsrecht

Geregeld BV


Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies