HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOver het PLD CentreLeergang Digitale Transformatie Apeldoorn

Leergang Digitale Transformatie met de Belastingdienst, Kadaster & Achmea

Onderzoekers van de UT helpen de Belastingdienst, het Kadaster en Achmea stappen te zetten op het vlak van digitalisering. De leergang is onderdeel van het Centrum Veiligheid en Digitalisering (CvD) in Apeldoorn, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om een veilige digitale samenleving te creëren. Tientallen deelnemers zijn gestart met de nieuwe ronde.

UT-wetenschappers verzorgen, samen met experts op deze thema's vanuit Belastingdienst, Achmea en Kadaster, binnen het CvD postdoctoraal onderwijs en onderzoek in vier vakgebieden: business en IT, data en ethiek, data science en security. De deelnemers van Achmea, Belastingdienst en Kadaster integreren de opgedane vaardigheden zo veel mogelijk direct in hun dagelijks werk.

Steile leercurve

UT-hoogleraar Maarten van Steen vertelt hoe snel de ontwikkelingen in dit vakgebied momenteel gaan. “De digitale transformatie gaat verschrikkelijk snel en dit is een grote uitdaging voor veel bedrijven en organisaties. De kloof tussen professionals die digitale technologie begrijpen en beheersen en degenen die dat niet doen, wordt groter. De ontwikkelingen gaan sneller dan we kunnen bijhouden. In dit vakgebied ben je niet uitgeleerd na een studie van vier jaar, het gaat altijd door. De Universiteit Twente is in deze leergang niet puur bezig met kennisoverdracht, maar juist met het ontwikkelen van competenties die deelnemers helpen om op die steile leercurve te blijven. We vragen van de deelnemers actieve participatie en een voortdurende reflectie op inhoud en vorm, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is.”

Achmea: 'Andere manier van werken'

Erik Roeten, directeur van de IT-keten schade en inkomen bij Achmea, is vanaf het begin betrokken bij de leergang en is namens Achmea tevens lid van het platform Apeldoorn-IT. Hij schetste de uitdagingen waar de verzekeraar voor staat. “De essentie van verzekeren is data. Dat zat al in onze genen, maar de digitalisering vraagt van ons een andere manier van werken op dit vlak. De gedachte achter deze samenwerking met de Universiteit Twente is dat data zoveel groter wordt door schaalbaarheid en de connectiviteit die de cloud biedt, dat we daar iets mee moeten. Wij gebruiken aan onze business-kant veel meer data in onze besluitvorming, maar we vergeten nog wel eens dat één klein veiligheidslek enorme impact heeft. De voorbeelden daarvan zijn bekend. Bij gebruik van data in je bedrijfsprocessen ligt een grote verantwoordelijkheid voor veiligheid en ethiek. Dat laatste gebied is voor ons ook een voortdurende uitdaging. Wij kunnen op basis van data bepalen of een individu een hoge of lage verzekeringspremie zou moeten betalen, maar hoe ver ga je daarin? We merken dat onze mensen veel hebben aan dit leertraject en gaan er graag mee verder.”

Belastingdienst: 'IT en Business moeten samenwerken'

Jan Polkerman, CTO van de Belastingdienst, onderschrijft de woorden van Roeten en gaf tijdens de kick-off zijn visie op het vakgebied IT en de behoefte die er binnen zijn organisatie ligt op dat vlak. “IT’ers zijn nog te vaak alleen op hun eigen terrein bezig. Samenwerking met de business is enorm belangrijk. IT maken is niet de kunst, IT kiezen is dat wel. We willen vanuit de Belastingdienst van buiten naar binnen kijken en de klant blijven bedienen, daar kan deze leergang onze mensen bij helpen.”

Kadaster: Samen meer betekenen

Het Kadaster beheert een groot aantal basisadministraties waar heel veel stakeholders van afhankelijk zijn. Deze data zorgt voor een stuk rechtszekerheid voor de Nederlandse maatschappij. Bert Voorbraak, directeur IT van Kadaster, schetst het belang van het veiligheidsthema: “Aangezien deze informatie alleen bij Kadaster te verkrijgen is, voelt het Kadaster dan ook een speciale verantwoordelijkheid om daar maximaal voor te zorgen. Niet alleen het beheren en zorgen voor authenticiteit daarvan, maar daarmee dus ook de beveiliging van die data. Zonder security komt de rechtszekerheid in gevaar. Het Kadaster realiseert zich dat het vakgebied van security steeds complexer aan het worden is en zich in steeds hoger tempo aan het veranderen is. Het Kadaster kiest er daarom bewust voor om op dit vakgebied met veel andere partijen samen te werken en heeft zich daarom aangesloten bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Samen met de onderwijs- en onderzoeksorganisaties verbonden aan het CVD, maar ook samen met de andere publieke en private deelnemers, wordt ingezet om samen meer te betekenen dan iedere partner afzonderlijk. De leerlijn Digitale Transformatie sluit daar naadloos op aan. Binnen het Kadaster is hier meteen aan het begin van de leerlijn met veel enthousiasme op ingetekend. Dat enthousiasme stimuleren we en proberen we ook voor de toekomst vast te houden.”

Ben je benieuwd hoe de leergang Digitale Transformatie is opgebouwd?
Bekijk het hier!

De UT in Apeldoorn

Een belangrijke activiteit van de UT in het Centrum Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn is het verder ontwikkelen en breder aanbieden van Life Long Learning-activiteiten, onder andere via het Professional Learning & Development Centre (PLD). Hiermee heeft de UT al de nodige ervaring heeft opgebouwd de afgelopen jaren.

Medewerkers van de Belastingdienst en Achmea startten in 2020 met vier onderwijsmodules waar verschillende UT-wetenschappers bij betrokken zijn. Sinds 2022 is het Kadaster hier ook bij betrokken. Daarnaast zijn er verschillende EngD-opleidingen (tweejarige postmaster/ontwerpopdracht) gestart, vooral op het gebied van intelligent manufacturing en digitalisering. Aan UT-zijde wordt deelname in het CvD gecoördineerd door Stephan Maathuis (faculteit EEMCS) en Maarten van Steen (onderzoeksinstituut DSI).

Benieuwd wat de UT voor jouw organisatie kan betekenen?
Vraag naar de mogelijkheden
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies