HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOnterecht mastergraad verleend voor executive deeltijdopleiding MPM

Onterecht mastergraad verleend voor executive deeltijdopleiding MPM

De Onderwijsinspectie heeft geconcludeerd dat de Universiteit Twente in strijd heeft gehandeld met artikel 15.7 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW), door tussen 1 maart 2018 en 26 mei 2023 onterecht 59 mastergraden te verlenen voor de Master Public Management (MPM)-opleiding. Deze week publiceerde de inspectie haar bevindingen over deze executive deeltijdopleiding.

Reden voor de uitspraak is dat de opleiding alleen door European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) is geaccrediteerd. Dat is volgens de inspectie onvoldoende, aangezien zij EAPAA ziet als een in Nederland gevestigde organisatie, en in Nederland is alleen NVAO gerechtigd tot het verlenen van een accreditatie die opleidingen het recht geeft op het verlenen van de mastergraad.

Als universiteit onderschrijven wij de conclusie van de inspectie niet. We hebben steeds bepleit dat EAPAA gezien moet worden als een buitenlandse accreditatieorganisatie, gelet op de samenstelling van het bestuur en haar (accreditatie-) commissie(s), het accreditatieproces en besluiten. Vestiging van het secretariaat in Nederland mag daarbij geen rol spelen.

We zijn steeds in de overtuiging geweest dat de EAPAA-accreditatie zoals afgegeven is voor de MPM-opleiding conform de daarvoor geldende richtlijnen recht gaf op het verlenen van de mastergraad. We hebben er destijds weloverwogen voor gekozen het accreditatieproces door EAPAA te laten uitvoeren, enerzijds vanuit de wens voor een specifiek op het vakgebied toegespitst toetsingskader, en anderzijds om te kunnen voorzien in de toenemende behoefte aan een internationaal referentiekader. Een aanvullende accreditatie via NVAO leek op dat moment niet noodzakelijk, omdat graadverlening op basis van een buitenlandse accreditatie eveneens mogelijk is.

Dit standpunt hebben we meermaals kenbaar gemaakt aan de inspectie. Deze blijft echter onverminderd aan haar standpunt vasthouden. Het volledige rapport van de inspectie vind je online. In het rapport is ook onze zienswijze op het standpunt van de inspectie opgenomen.

Oplossing voor studenten

We betreuren dat de inspectie tot dit oordeel gekomen is, in het bijzonder voor de deelnemers aan onze opleiding. De kwaliteit van de opleiding staat immers niet ter discussie. De uitspraak van de Onderwijsinspectie betekent dat afgestudeerden van de MPM-opleiding, die hun diploma hebben behaald na 1 maart 2018, de mastertitel niet meer mogen dragen. Ook de huidige deelnemers aan de opleiding zullen na het succesvol afronden daarvan geen mastergraad ontvangen.

De Universiteit Twente wil studenten en alumni in staat stellen om alsnog een mastergraad te behalen. Dat kan door hen aan te bieden in te stromen in een nieuw te accrediteren opleiding. Door het volgen van een beperkt aanvullend onderwijsprogramma kunnen zij dan alsnog een mastertitel verkrijgen. Een aanvraag voor deze accreditatie is reeds ingediend bij NVAO. In de komende maanden moet duidelijk worden of het accreditatieproces succesvol is.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies