HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsUT start unieke samenwerking met BZK en Stichting Post Master Digital Design & Architecture
Klaas-Jelmer Sixma

UT start unieke samenwerking met BZK en Stichting Post Master Digital Design & Architecture

Op donderdag 13 juli bracht een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met de Stichting Post Master Digital Design & Architecture (PMDD&A) een bezoek aan de campus van de Universiteit Twente.

De reden voor het bezoek was de lancering van de executive opleiding Digital Design & Architecture, een bijzonder initiatief op het gebied van Leven Lang Leren van de stichting en de faculteiten BMS en EEMCS van de universiteit, waarvan het ministerie overheidsarchitecten in het digitale domein gebruik wil laten maken.

Het warme welkom vond plaats in het gebouw de Cubicus, de thuisbasis van de faculteit BMS. Na een korte, informele kennismaking waarbij onder andere de decanen van de faculteiten BMS en EEMCS en de rector magnificus van de universiteit het woord voerden, werden er officiële afspraken ondertekend door vertegenwoordigers van de partijen.

In de ondertekende verklaring werd het gezamenlijke belang benadrukt van het Ministerie, de Stichting en de faculteiten BMS en EEMCS om overheidsarchitecten in het digitale domein op te leiden en te professionaliseren. De ondertekenaars van het document waren dr. A. Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, prof. dr. J.N. Kok, decaan van de faculteit EEMCS, prof. dr. T. Bondarouk, decaan van de faculteit BMS, en mr. J.J. Moelker MPA, voorzitter van Stichting PMDD&A. Prof. dr. Mariëlle Stoelinga, die met passie het curriculum van het programma heeft ontwikkeld, neemt de rol van programmamanager op zich.

Na de ondertekening kreeg de delegatie een interessante rondleiding door het BMS-laboratorium, waar ze kennismaakten met technologieën op het gebied van sociale en gedragswetenschappen. Vervolgens ontvingen ze uitleg over Esports aan de Universiteit Twente in de Esportslounge.

LEVEN LANG LEREN AAN DE UT

Bij de Universiteit Twente staat Leven Lang Leren hoog in het vaandel. De universiteit is vastbesloten om zich de komende jaren nog meer toe te leggen op dit gebied. Met het Leven Lang Leren-initiatief wil de UT medewerkers van organisaties de gelegenheid bieden om voortdurend nieuwe kennis en actuele inzichten op te doen, terwijl ze tegelijkertijd hun persoonlijke ambities kunnen verwezenlijken.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies