HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsBeleidsmodellering – nog veel winst te boeken

Beleidsmodellering – nog veel winst te boeken

Meestal wordt beleid achteraf beoordeeld op haar effectiviteit, maar het zou handig zijn als dit ook vooraf te voorspellen is. Volgens UT-onderzoeker Aleid Sunniva Teeuwen (faculteit ITC) valt er nog een hoop te winnen op het gebied van beleidsmodellering, ze publiceerde recent over haar onderzoek naar simulatiemodellen die de impact van beleid op de voedselzekerheid voorspellen. “Modellen kunnen een goed startpunt zijn voor de discussie over beleid.”

Teeuwen doet onderzoek naar simulatiemodellen die de impact van beleid op de voedselzekerheid voorspellen. “Bij beleid denken de meeste mensen al snel aan wetten en regels, maar informatiecampagnes kunnen effectiever zijn,” aldus Teeuwen. Voor haar publicatie vergeleek ze 110 verschillende onderzoeken. De meeste daarvan gingen over modellen die wetmatig beleid of financieel beleid (zoals subsidies) simuleerden.

Blinde vlek

Van alle onderzoeken keken er slechts 24 naar beleid in de vorm van campagnes, onderwijs en training. “Het blijkt een blinde vlek voor veel beleidsonderzoekers op het gebied van voedselzekerheid,” zegt Teeuwen, “En dat is zonde, aangezien meer onderzoek naar deze vormen van beleid er voor zorgt dat we het effect beter kunnen voorspellen.” Een onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat het leveren van klimaatvoorspellingen aan boeren even effectief zou zijn als 1 op de 5 boeren een andere baan te geven. Die eerste maatregel is echter vele malen goedkoper. “Wellicht dat beleidsmakers dan vaker dit soort maatregelen kiezen als deze effectiever blijken. Daardoor kunnen ze uiteindelijk meer mensen helpen.”

Eenzijdige modellen

In de onderzoeken die Teeuwen bekeek werd voedselzekerheid vaak op een eenzijdige manier gesimuleerd. “Als je bijvoorbeeld subsidie wil geven aan voedselproducenten, kijken de modelleurs vaak alleen naar het effect van die subsidie op de producenten. De effecten op consumenten, de transportsector en andere doelgroepen bekijken de onderzoekers niet.” Dat is kwalijk omdat maatregelen gericht op producenten negatief uit kunnen pakken op consumenten en vice versa. Zo kunnen invoertarieven op voedsel, bijvoorbeeld, positief zijn voor boeren die daardoor meer geld krijgen, maar negatief zijn voor consumenten die daardoor meer moeten betalen.

Daarnaast mist er kennis op het gebied van ruimtelijk- en sociaalgericht beleid. Door maatregelen specifiek te richten op kwetsbare groepen - bijvoorbeeld boeren in droogtegevoelige gebieden of de armste consumenten - behalen beleidsmakers mogelijk grotere effecten met de middelen die ze beschikbaar hebben.

Meer informatie

Aleid Teeuwen is promovenda in de onderzoeksgroep Natural Resources (NRS; Faculteit ITC). Ze doet haar onderzoek onder begeleiding van prof. dr. Andy Nelson, dr. Yue Dou en prof. dr. Markus Meyer van Anhalt University of Applied Sciences. Het onderzoek wordt gefinancierd door het 4TU.HTSF DeSIRE Programma en de National Science Foundation-China (grant agreement 42001228). Haar onderzoek, getiteld ‘A systematic review of the impact of food security governance measures as simulated in modelling studies’ is recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food.

DOI: 10.1038/s43016-022-00571-2

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies