HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsUT leidt technische professionals op tot softwareontwikkelaar

UT leidt technische professionals op tot softwareontwikkelaar

De Universiteit Twente start met een nieuw Life Long Learning traject: Academic Training in IT at UT. Hierbij krijgen bedrijven de kans hun academische en technisch georiënteerde werknemers op te leiden tot volwaardige softwareontwikkelaars. De colleges worden gevolgd op de UT en de bijbehorende opdrachten kunnen uitgevoerd worden in de eigen organisatie of op de UT. De UT speelt hiermee in op de explosief groeiende vraag naar hoogopgeleide softwareontwikkelaars. Instroom is mogelijk vanaf februari 2021.  

Tijdens Academic Training in IT at UT krijgen professionals inzicht in alle stappen die bij softwareontwikkeling een rol spelen. Hierbij komen alle aspecten van een webapplicatie aan bod: van front end naar back end.  
Arend Rensink, opleidingsdirecteur van Computer Science op de UT, ziet een grote behoefte in de markt voor dit soort trajecten. “Het vakgebied IT is veel breder dan de programmeervaardigheden, die overigens wel belangrijk zijn. Wij geven deze deelnemers, net zoals onze eigen studenten, een breed palet aan kennis en vaardigheden mee. Tijdens dit traject gaan we in op de rol van communicatiesystemen en internettechnologie en het omgaan met extreem grote hoeveelheden data. Ook de onderliggende fundamentele, vaak wiskundige, concepten die een rol spelen in computer science horen daar bij.” 

Goede mix

Volgens Rensink zijn moderne softwareontwikkelaars niet alleen bezig met programmeren. “Ze moeten ook oog hebben voor zaken als de toepasbaarheid en  gebruiksvriendelijkheid. Ook moeten zij feedback kunnen geven aan andere ontwikkelaars en de door hun ontwikkelde functionaliteiten met overtuiging kunnen verkopen. Hiervoor heeft een ontwikkelaar een goede mix nodig van een theoretisch fundament en praktisch inzicht.” 

Voorbereid op de toekomst

In de theoriecolleges van dit maximaal 1,5 jaar durende traject wordt het fundament gelegd voor het programmeren. Het behelst meer dan code kunnen schrijven in de nu gebruikelijke taal. De deelnemer wordt dusdanig in de theorie ondergedompeld dat het theoretische fundament aanwezig is om alle dagelijkse werkzaamheden te volbrengen, als ook genoeg kennis te hebben om toekomstige ontwikkelingen te volgen. 

BetterBe: ‘kweekvijver voor toptalent’

Één van de eerste deelnemers aan het traject is internet technologiebedrijf BetterBe in Enschede. Wij zijn direct afhankelijk van talent”, zegt Geatse Meester, CEO van BetterBe. “Om de instroom daarvan te borgen, investeert BetterBe in talentontwikkeling. Dit doen we samen met de Universiteit Twente, onze belangrijkste kweekvijver voor toptalent. Dit programma maakt het mogelijk goede, jonge beta generalisten een gerichte IT-training te geven op universitair niveau. Hiermee versterken we de ontwikkeling van ons talent. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om echte praktijkcases in te brengen in het onderwijs en versterkt onze relatie met de Universiteit Twente.”

Meer info

http://www.utwente.nl/at-it-ut

Meer over het UT-onderwijsaanbod voor professionals: www.utwente.nl/pld

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies