Meer informatie over dit programma?

Het programma heeft een kernteam van docenten en coaches dat tijdens de sessies wordt bijgestaan door lokale sprekers.

Het kernteam: