masterclass strategie, beleid en politiek

Onder leiding van uw kerndocent Prof.dr. Kees Aarts en Dr. Herman Oosterwijk leert u tijdens de masterclass alles over diverse thema's:

 • Sturing: politiek en beleid
 • Democratie en politieke besluitvorming
 • Beleidsvorming (met name Probleemstructurering)
  Oefening causale modellen
 • Politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid: theorie en praktijk
 • Privatisering, verzelfstandiging en sturing
 • Beleidsvoorbereiding
 • Causaal model, doelboom en aangrijpingspunten voor beleid
 • Multilevel governance: politiek en beleid op meerdere niveau’s
 • Evaluatie
 • Politiek in de mediacratie
 • Nieuwe Media in de Politiek
 • Interactieve beleidsvorming

negen weken college op vrijdag

De Masterclass Strategie, Beleid & Politiek vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

vrijstelling voor de master

De Masterclass Strategie, Beleid & Politiek is onderdeel van de Master Public Management maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van deze cursus, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan krijgt u een vrijstelling voor dit onderdeel in het basisjaar van de opleiding.

Essay als toeTS

Aan het eind van de masterclass wordt u getoetst door het schrijven van een essay waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een onderwerp naar keuze. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.