masterclass organiseren van risicomanagement

De masterclass biedt een state-of-the-art inzicht in de organisatieaspecten van risicomanagement, met volop ruimte voor discussie en voorbeelden. Deze open benadering staat garant voor een goede vertaalslag naar uw praktijk. De thema’s die aan bod komen:

  • organisatievormen: ontwikkeling en actualiteit.
  • organisatievormen en hun impact op risico’s en Risicomanagement.
  • organisatiecultuur in relatie tot risicobeoordeling en –beheersing.
  • geïntegreerde risicobenaderingen voor moderne, veelal onbekende risico’s in sterk dynamische omgevingen.
  • ethische en integriteitsaspecten en compliance, bedrijfscodes en governance.
  • certificering en integratie van managementsystemen.
  • competentieontwikkeling en de lerende organisatie.
  • ontwerp en implementatie van passende organisatievormen voor risicomanagement binnen organisaties.
  • risicomanagement binnen complexe (samenwerkings)verbanden.
Masterclass start 17 december 2020
neem een optie

certificaat

Wanneer de masterclass met succes is afgerond, ontvangt u een certificaat van de Universiteit Twente. Een scan van uw eigen organisatie maakt deel uit van de examinering, dus u hebt tevens een praktisch bruikbaar eindresultaat. De masterclass maakt deel uit van de deeltijd masteropleiding Risicomanagement. Het certificaat geeft recht op vrijstelling.