masterclass Digitale transformaties in de publieke sector

Kenmerkend aan de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector is het principe ‘Bring your Own Case’. We gaan vanuit uw cases keuzes maken voor relevante kennis en technologische domeinen. Relevante kennisdomeinen zijn:

 • Communicatiewetenschap, met kennis over adoptie, implementatie en gebruik van nieuwe ontwikkelingen
 • Bedrijfskunde, met kennis over innovatieve (sociale) business modellen, implementatiemodellen
 • Bestuurskunde
 • Digitale transformaties die aan de orde komen zijn de social media, ‘big data’ gerelateerd aan ontwikkelingen in A.I., het Internet of Things, ICT en blockchain technologieën.
 • Casuïstiek uit de werkpraktijk o.b.v. de publieke sectoren waaruit de deelnemers afkomstig zijn.
Kerndocent dr. Mark van Vuuren
“Wij helpen u een antwoord te geven op uw digitaliseringsvraagstukken.”
Kerndocent dr. Mark van Vuuren

Thematisch raamwerk

In de masterclass gaan we uit van drie dimensies om cases en thema’s te kunnen benoemen:

 • Digitaliseringsdomein: sociale media, blochchain, data driven, I.o.T., A.I., Cybersecurity en ICT
 • Beleidsdomeinen: lokale democratie, sociale domein, waterschappen, Belastingdienst, NUTS bedrijven, Het Rijk.
 • Organisatie domeinen: structuren, werk werkwijzen, lean.

Toetsing in de praktijk

De Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector wordt op praktische wijze getoetst. U voert een individuele case uit waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd. 

uw leervraag

Wat speelt er in uw organisatie? Wij willen concreet een bijdrage leveren aan het proces van digitalisering. Afhankelijk van uw leervraag wordt de vorm aangepast in een van de volgende opdrachten:

 • Schrijf een essay / position paper / trendstudie over uw relevante digitale transformaties en geef aan hoe en waarom deze in uw situatie baanbrekend kunnen zijn.
 • Schrijf een strategy paper voor een ‘digital transformatie in uw sector’.
 • Schrijf een kritische evaluatiepaper over een recente casus in uw organisatie.
 • Schrijf een kritische evaluatiepaper over twee cases van mededeelnemers.