Programma & docenten

Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

EXPERIMENTEREN HOE DE SECTOR VERANDERT

De Masterclass Digitale Transformatie in de publieke sector biedt leidinggevenden en senior professionals reflectieruimte. Bijleren, discussiëren en experimenteren hoe de digitale transformatie de publieke sector verandert. Wat betekenen de veranderingen voor de lokale democratie, waterschappen, participatiesamenleving, Belastingdienst, de manier waarop overheden zichzelf organiseren? Desgewenst is het ook mogelijk om een verregaande samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Twente aan te gaan om de digitale transformatie binnen de eigen werkcontext te realiseren.

Kenmerkend aan de Masterclass Digitale Transformatie in de publieke sector is het principe ‘Bring your Own Case’. We gaan vanuit jouw cases keuzes maken voor relevante kennis en technologische domeinen. Relevante kennisdomeinen zijn:

Inge Philips, voormalig Hoofd van de Nationale Recherche. Bron: ICTU

De meeste bewindslieden en overheidsbestuurders hebben geen idee en zetten daardoor de veiligheid van de overheid op het spel.

Inge Philips, voormalig Hoofd van de Nationale Recherche. Bron: ICTU

Thematisch raamwerk

In de masterclass gaan we uit van drie dimensies om cases en thema’s te kunnen benoemen:

Ontvang digitale brochure

Leren van en met elkaar

Samen met de andere deelnemers vorm je een heterogene groep die als basis dient voor de in de opleiding gewenste en gewaardeerde (groeps-)dynamiek. Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd tot interactie waardoor nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. 

TOETSING IN DE PRAKTIJK

De masterclass wordt op praktische wijze getoetst. Je voert een individuele case uit waarin je jouw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit jouw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd. 

JOUW LEERVRAAG

Wat speelt er in jouw organisatie? Wij willen concreet een bijdrage leveren aan het proces van digitalisering. Afhankelijk van jouw leervraag wordt de vorm aangepast in een van de volgende opdrachten:

Leerdoelen digitale transformatie

Deze masterclass biedt je hoogwaardige en up-to-date kennis op het gebied van digitale transformatie, met volop ruimte voor discussie en voorbeelden uit de praktijk. 

Marije Stronks,  Programmatrekker Smart Water, Platformwater Vallei en Eem

Innovatieve digitale technologieën vormen een belangrijk onderdeel bij digitale transformatie, maar het gaat vooral om hoe we daar als organisatie mee omgaan en maximaal gebruik van maken. Dat kwam tijdens de masterclass gelukkig ook steeds weer naar voren.

Marije Stronks, Programmatrekker Smart Water, Platformwater Vallei en Eem

Welke kennis, inzichten en vaardigheden hebben leidinggevenden en senior professionals in het publieke domein nodig om verantwoord en succesvol leiding te geven aan digitale transformatie?

Docenten

Docenten
Dr. Robin Effing

The future is digital. Ik hou van digitale technologie en de kracht ervan om onze economie en maatschappij opnieuw vorm te geven. Aan de Universiteit Twente ben ik aangesteld als universitair docent Business Information Systems bij de afdeling High Tech Business & Entrepreneurship (HBE).

Lees meer
Dr. Mark van Vuuren

Dr. Mark van Vuuren is Associate Professor Organizational Communication aan de University Twente, Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences. Hij houdt zich bezig met de manieren waarop professionals betekenis verlenen aan werk, en hoe zij zich verhouden tot technologische innovaties. Daarnaast onderzoekt hij nieuwe vormen van organiseren, job crafting, organisatiecultuur en leiderschap.

Lees meer
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies