Risk & Resilience Festival

Hieronder vindt u de korte sfeerimpressie van het afgelopen Risk & Resilience Festival dat op 8 november 2018 plaatsvond.  Hier kunt u het programma terugkijken, foto's bekijken en nagenieten van de aftermovie. 

Aftermovie 2018

Programma en Sprekers 2018

Op het Risk & Resilience Festival hebben een veelvoud van aansprekende sprekers hun visie, ervaring, learnings en best practices met u gedeeld. Er kon gekozen worden uit 8 thema's. Hieronder vindt u een overzicht van de thema's, sprekers en een korte samenvatting over welk onderwerp zij het hebben gehad, binnen het vakgebied risicomanagement. 

 • Risk & Resilience
  • Universiteit Tilburg | Conny Rijken

   A HUMAN(ITARIAN) PERSPECTIVE: COPING STRATEGIES AND RESILIENCE OF URBAN REFUGEES

   Urban refugees live outside the official refugee camps: sometimes out of free will, sometimes because they are not allowed access to these camps. Under the radar and out of sight of authorities and support organisations they try to (re)build their lives. Based on empirical research conducted in Athens and Thessaloniki earlier this year, Rijken will discuss how urban refugees try to survive, what challenges they face and how they cope with these challenges.

   Prof.dr. Conny Rijken
   Professor of Human Trafficking and Globalisation
   INTERVICT
   Tilburg University

  • Ambassador of the North Pole | Bernice Notenboom

   De impact van klimaatveranderingen uit eigen ervaring

   Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat. Om de planeet niet verder op te warmen is een systeemverandering nodig en emissie reductie alleen is niet voldoende om de opwarming onder de 1.5 graden te houden. De Noordpool laat ons zien hoe een warmer klimaat gevolgen heeft voor iedereen op aarde.  

   Bernice Notenboom is een Poolreiziger, klimaatjournalist en filmmaker. In 2016 stond zij op de derde plek van de duurzame 100. Haar expedities en lezingen staan altijd in het teken van klimaatverandering, bewustwording en verandering.

   Bernice Notenboom

  • Keynote speaker: Kathleen M. Sutcliffe

   Wij hebben dé autoriteit op het gebied van risk en resilience bereid gevonden om naar Nederland te komen. Vol trots presenteren wij Kathleen M. Sutcliffe!


   PERFORMING UNDER UNCERTAINTY: CONTEXTUALIZED ENGAGEMENT AS RESILIENCE-IN-ACTION

   With the unexpected becoming an increasing part of the everyday, the timing of this Festival on Risk and Resilience could not be better. This presentation aims to integrate current theorizing on risk and resilience and highlights mechanisms through which resilience is enabled. Resilience emerges as actors deeply engage with their contexts to simultaneously manage drift and manage meaning. Moreover, resilience is more likely when people collectively bear the effects of adversity. In this way, ongoing processes of contextualized engagement and situated responses to risks and challenges, interrelate such that each reinforces the other to create cycles of increasing or decreasing vulnerability. This presentation makes salient what we all know to be true: that processes of identifying, making sense of, and managing risks are not as simple, tidy, or quantifiable as is commonly portrayed. And at the same time, it provides insight and hope by suggesting that resilience is not as mysterious and elusive as it might seem

   Kathleen M. Sutcliffe 
   Bloomberg Distinguished Professor 
   Johns Hopkins University 
   Carey Business School/School of Medicine

  • KNMI | Gerard van der Steenhoven

   Climate risks in a resilient society & early warning systems

   The effects of climate change are visible worldwide. The increased intensity and occurrence of extreme weather events such as storms and droughts are seen everywhere. Measures need to be taken to mitigate these risks. Whereas it is well known that the reduction of greenhouse gas emissions and large infrastructural measures are important in fighting the effects of climate change, the role of early warning systems is less well known. Such systems are crucial in reducing loss of life and property in the nearby future, when the effects of extreme weather events become more and more visible.

   Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven

   Director General, KNMI, The Netherlands
   Factulty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), University of Twente

  • VU Amsterdam | Hans Boutellier

   Veiligheid en veerkracht in een improvisatiemaatschappij

   Veiligheid is een dominant thema van de huidige maatschappij. Deze is onvoorspelbaar en complex, en wordt sterk gestuurd door incidenten. Dit vraagt om een andere benadering van veiligheidsvraagstukken door het openbaar bestuur en maatschappelijke instanties. Boutellier gebruikt de metafoor van de geïmproviseerde muziek om meer greep te krijgen op veiligheidsnetwerken. Veerkracht vloeit voort uit de betrouwbaarheid van sociale en institutionele netwerken. Na deze lezing kijk je anders naar het journaal.

   Prof. Dr. Hans Boutellier

   Hoogleraar Veiligheid en Veerkracht, VU Amsterdam
   Wetenschappelijk Directeur, Verwey-Jonker Instituut

  • Gemeente Rotterdam | Arnoud Molenaar

   RESILIENT ROTTERDAM: INSPIRATIE VOOR HET WERKEN AAN TOEKOMSTBESTENDIGE STEDEN

   Rotterdam investeert in veerkracht en weerbaarheid van de stad, of te wel Resilience. Ik zal een beeld schetsen van de opgaven en de thema’s die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad. Dit alles is onderdeel van de Rotterdam Resilience strategie, welke in 2016 is gelanceerd. Rotterdam maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 100 Resilient Cities dat is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation.

   Drs. Arnoud Molenaar
   Chief Resilience Officer

  • Genootschap voor Risicomanagement | Arie de Wild

   Presentaties genomineerden risk management studie award 2017

   Drie onderzoekers van genomineerde onderzoeken over risk management presenteren hun werk. U krijgt inzicht in deze recente wetenschappelijke werken uit drie geheel verschillende contexten.

   De uitreiking van de risk management studie award vindt plaats na de presentaties, vanaf 15:45u tot 16:00u.  

   Drs. F.H. (Erik) Drenth, Burnout bij jonge medisch specialisten. Erik is genomineerd voor zijn bijdrage aan het verminderen van patiëntveiligheidsrisico’s als gevolg van burnout bij jonge medisch specialisten.

   Ravish Preshant Yashraj Mehairjan, Risk Based Maintenance in Electricity Network Organisations. Ravish presenteert zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft.

   Meinte A. Wildschut, Risk management in chaordic projects, The Uncertainty dialogue. Meinte is genomineerd voor zijn Research Thesis Master of Project Management aan de Hogeschool Utrecht.

   Arie de Wild
   Lector gedragseconomie, Hogeschool Rotterdam

  • Rijkswaterstaat | Tjeerd Rozendaal

   Risicomanagement bij Rijkswaterstaat; een kijkje achter de schermen

   Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Al meer dan 200 jaar. Daarbij staan wij voor uitdagingen en moeten wij bewust met risico’s omgaan. Dat geldt niet alleen voor de fysieke netwerken die wij beheren, maar ook voor onze organisatie en de impact van ICT. Benieuwd hoe wij hiermee omgaan?  

   Ir. Tjeerd R. Rozendaal
   Hoofd ingenieur directeur, directie projecten programma's en onderhoud, Rijkswaterstaat

  • Alliander | Sander Reinderink

   Build muscle, lose fat!

   Van ivoren toren naar vraag gestuurd risicomanagement: een integrale benadering van GRC. Het wordt gedragen door de waarden van Alliander en dat voelt anders, doet anders. Het is een combinatie van de onderkant van de ijsberg (zachte kant) en de (harde) bovenkant. We leven in een wereld die snel veranderd, onzeker is, kwetsbaar en steeds moeilijker interpreteerbaar is. Wat is er aan de hand? Technologie zet de wereld op zijn kop. De verdergaande digitalisering, klimaat verandering, geografische & politieke spanningen, kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, grondstoffen, energie, water... De oude risicobenadering werkt niet meer, het is tijd voor een vernieuwde aanpak: van moeten naar willen! Onze aanpak is gebaseerd op vertrouwen en betrokkenheid, inspireren en motiveren, met als volgende stap bewustwording en verantwoordelijkheid en eigenaarschap pakken. Iedereen in de organisatie is in het hier en nu aangesloten, is alert, is flexibel, is wendbaar en kan met onvoorspelbaarheid omgaan. Want de wereld van morgen is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest!

   Drs. Sander Reinderink 
   Director Governance, Risk & Compliance, Alliander

 • Strategy
  • Universiteit Twente & Radboud Universiteit | Peter Boorsma & Johan de Kruijf

   Pitches Risk & Resilience

   Welke invloed hebben demografische ontwikkelingen op Gemeentelijke Financiën? Anticiperen op de toekomst; kans of risico? Gerenomeerde adviesbureaus gaan aan de hand van een realistische business case de strijd met elkaar aan. Het geheel onder leiding van emeritus Hoogleraar Peter Boorsma.

   In het pannel hebben zitting Johan A.M. de Kruijf, Anne Michiels van Kessenich en Frank Kerckhaert. Deelnemende bureaus zijn op dit moment Naris, PwC en AVIV B.V. meer namen en bureaus volgen mogelijk nog.

   Doe mee in de discussie en dialoog in het kader van risicomanagement en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018! Meer weten over het event en de business case? Informatie is beschikbaar via Professional Learning & Development van de UT.

   Em. Prof. Dr. Peter Boorsma
   Emeritus hoogleraar openbare financiën, Universiteit Twente

   Johan de Kruijf
   Universitair docent bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Boudewijn Steur

   WEERBARE OVERHEID

   De legitimiteit van het overheidshandelen staat onder druk. Mensen nemen het heft zelf in handen, bedrijven kunnen dienstverlening beter en flexibeler leveren, sociale media vergroten het falen van de overheid. Grote vraag gaat is of de overheid in zijn inrichting en functioneren onder deze druk bezwijkt. Zijn onze overheidsorganisaties met andere woorden weerbaar genoeg voor de uitdagingen van de 21ste eeuw?

  • Business Continuity Institute | Michael Crooymans & Monica de Wit

   ZONDER Business continuity management GEEN RESILIENCE

   Bij het ontwikkelen van ISO22316 was het duidelijk dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk is wil een organsiatie resilient worden. Eén van deze disciplines is Business Continuity Management (BCM). BCM zorgt ervoor dat een organisatie zijn belangrijkste processen kan voorzetten en uiteindelijk kan hervatten tijdens resp. na een ernstige verstoring. Op een interactieve manier willen wij laten zien zonder deze mogelijkheid er geen sprake is van resilience.

   Wat BCM nu echt is, daar lopen de mening vaak over uiteen. Daarom willen we, ook op een interactieve manier, laten zien wat nu eigenlijk BCM is en met de deelnemers de stappen doorlopen die genomen moeten worden.

   We sluiten af met en overzicht van de raakvlakken tussen BCM en andere resilence disciplines met de uitdaging om meer samen te werken. 

   Monica de Wit
   Michael Crooymans
   Business Continuity Institute (BCI)

  • HVA Amsterdam | Rene Scheerman

   Better working together (Business Continuity Management, Supply Chain Management)

   Een landelijke werkgroep bestaande uit business continuity managers en riskmanagers van enkele grote multnationals en consultants hebben onderzocht in hoeverre business continuity management en enterprise riskmanagement elkaar kunnen versterken door samenwerking te zoeken. Er worden vanuit het perspectief van enterprise riskmanagement enkele best practices en nog te onderzoeken zaken besproken.

   De bijdrage wordt in het Engels gegeven.

   Drs. MFP MRM CFP Rene Scheerman

   Consultant, Consultancy in Risk
   Minorcoördinator en docent, HVA Amsterdam

  • RISKID & Teamsupport | Victor Laurentius & Edwin Beumer

   Soldaat van Oranje case onder de loep, wat zou u doen?

   Er was ooit het boek, de film en de musical. Maar wat is nu de historische werkelijkheid van dit verhaal? Wij nemen u mee in een interactieve sessie met RISKID. Waarbij wij deze levensgevaarlijke missie verder onder de loep nemen.

   Een missie met ongehoorde risico’s en waarbij voortdurend de grenzen werden afgetast van het toelaatbare. Maar waarbij één man in de geschiedschrijving altijd in de schaduw is blijven staan van “Soldaat van Oranje”. De vleesgeworden James Bond, Peter Tazelaar (1920 -1993) 

  • Universiteit Twente / VSRM | Martin van Staveren

   Iedereen risicoleider!? Een verkening van risicoleiderschap in de praktijk.

   Effectief omgaan met Risk & Resilience vraagt om leiderschap. Specifieker: het vereist risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de praktijk? Drie spannende vragen. We verkennen ze met één methode, die 2.500 jaar jong is: De Socratische Dialoog. Gaat u óók in dialoog, over risicoleiderschap?

   Dr.ir. Martin van Staveren
   Kerndocent Master Risicomanagement Universiteit Twente   
   Adviseur risicomanagement VSRM

  • PRIMO & Gemeente Amsterdam | Jack Kruf & Jan Bart Dekker

   De resilience van de stad en de aanpak van Amsterdam

   This presentation will offer insights into what key aspects can be for local authorities in planning, prioritising & implementing local resilience. Local authorities and Cities, international organisations and the private sector will debate how we can work together to build resilience to withstand unexpected disruptions and drive long-term viability. With an ever more interconnected global economy, the risks to our communities from climatic events, cyber-attacks and risks to human health are multiple. Effective partnership is key to resilience planning. The presentation will hear about how our cities are dealing with global risks through smart resilience responses across Europe.  Local government is the closest level to their citizens and they play a key role in responding to crises and emergencies, delivering essential services & investing in the economic and social wellbeing of their communities. But moving from policy to practice requires effective action and this workshop will provide a useful insight into the issues from a global to local perspective.

   Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, President PRIMO Europe
   Jan Bart Dekker, Corporate risicomanager, gemeente Amsterdam

  • Public Values | Piet Klop

   MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING EN KENNISDELING: HET ANTWOORD VOOR VEERKRACHTIG ORGANISEREN

   Darwin zei het al: degenen die het beste zich aanpassen overleven, niet de sterksten! De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Bijzonder voor onze tijd is dat op zoveel terreinen tegelijkertijd vooruitgang wordt geboekt. De integratie van de ontwikkelingen op meerdere disciplines opent ongekende mogelijkheden. De technologie van het internet is keer op keer de differentiator. Organisaties in de publieke sector die hier goed op inspelen zijn resilient. Ik zal in mijn bijdrage laten zien waarom. Dat is wel een “Public Challenge”! Een tip van de sluier…

   Internet weet alles. Enable the crowd!
   De kennis die op het internet is opgeslagen is ongelooflijk, dat is bekend. Maar hoe ontsluit je die kennis? Hoe zorg je dat je er zelf profijt van hebt? Het antwoord is delen. Maar hoe doe je dat? Startups die zich richten op internet hebben willen de rol vervullen van “Enabler of the crowd” met als doel: Massa krijgen! Als dat lukt zit je goed. Ook organisaties in de publieke sector kunnen deze rol vervullen. De dienstverlening door de publieke sector wordt hierdoor beter en ook nog eens goedkoper. Ik zal in mijn bijdrage een aantal “best practices” laten zien waarbij organisaties in de publieke sector er in zijn geslaagd de rol van “enabler of the crowd” te vervullen. En ik zal ingaan op een aantal mogelijkheden en kansen die ik zie om de kennis op internet beschikbaar te krijgen en in te zetten voor de publieke sector.

   De publieke sector is veel waard. Public Values via data!
   Door de publieke sector worden bij de uitvoering van de taken veel data verzameld. Die data hebben veel waarde, kijk maar naar Google, Amazon en Facebook bijvoorbeeld. Die waarde is te verzilveren! (Rekening houdend uiteraard met privacyregels). Een mooi voorbeeld is de Kamer van Koophandel. De cijfers van de jaarrekeningen zijn per branche prachtig te benchmarken bijvoorbeeld. Organisaties in de publieke sector die resilient zijn creëren “Public Values”. Ik zal een aantal “best practices” laten zien waarbij organisaties in de publieke sector er in zijn geslaagd met data waarde te creëren en in mijn visie resilient zijn. En ik zal ingaan op een aantal mogelijkheden en kansen die ik zie om deze Public Challenge om te zetten in Public Values.

   Piet Klop
   Public Values

  • PRIMO | Jack Kruf & Kees van Houdt

   Publieke risico’s in wereldperspectief en de noodzaak van Europees Beleid

   This presentation will offer insights into what key aspects can be for local authorities in planning, prioritising & implementing local resilience. Local authorities and Cities, international organisations and the private sector will debate how we can work together to build resilience to withstand unexpected disruptions and drive long-term viability. With an ever more interconnected global economy, the risks to our communities from climatic events, cyber-attacks and risks to human health are multiple. Effective partnership is key to resilience planning. The presentation will hear about how our cities are dealing with global risks through smart resilience responses across Europe.  Local government is the closest level to their citizens and they play a key role in responding to crises and emergencies, delivering essential services & investing in the economic and social wellbeing of their communities. But moving from policy to practice requires effective action and this workshop will provide a useful insight into the issues from a global to local perspective.

   Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland en President PRIMO Europe
   Koos van Houdt is journalist en ontving in 2016 de Mérite Européen onderscheiding.

 • Legal & Compliance
  • Universiteit Twente | Antoni Brack

   Juridische risks & resilience

   Wat begonnen is als de onderwijsmethode “Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier” – hoe geef je studenten bedrijfskunde effectief college over bedrijfsrecht? – heeft zich doorontwikkeld tot een onderzoekmodel: het doorlichten van (bedrijfs)organisaties op de aanwezigheid van juridische risico’s. Op basis van zo’n periodieke legal audit kan gewerkt worden aan de verbetering van het juridische management.

   Thans stellen wij ons de vraag of met behulp van deze Managerial Law-methode een verdienmodel voor juridische consultancy kan worden bedacht. U wordt van harte uitgenodigd hierin mee te denken.

  • Advocatenkantoor Verhelst | Eric Verhelst

   Juridische risico’s bij het verwerken van persoonsgegevens

   Op 25 mei 2018 treedt nieuwe privacywetgeving in werking, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In vergelijking met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens verkrijgt een organisatie op grond van de AVG meer verantwoordelijkheden en plichten. Dit betekent concreet dat een organisatie technische en organisatorische maatregelen moet nemen zodat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Daarbij is het van belang dat moet worden aangetoond dat de organisatie de maatregelen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd, en dat deze regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Maar welke juridische risico’s brengt de AVG met zich mee, en zijn er instrumenten om deze risico’s te onderkennen en te beheersen? En wat is de relatie tussen de AVG en informatiebeveiliging? Deze vragen zullen worden beantwoord in de presentatie van Eric Verhelst.

   Mr. Dr. Eric Verhelst

   Advocaat privacyrecht, Advocatenkantoor Verhelst
   Research Associate, Tilburg Institute for Law, Technology and Society

  • Rijksuniversiteit Groningen | Lesley Fisscher

   Managerial law als methode van onderzoek voor juridisch management

   Juridisch management kan worden gedefinieerd als het beheren en beheersen van juridische kansen en risico's. Ook MKB-bedrijven die geen jurist in dienst hebben moeten invulling geven aan het juridisch management van de onderneming. Is er een methode die deze bedrijven hierbij kan ondersteunen, op basis van zelfredzaamheid? Onder andere op deze vraag probeer ik in mijn promotieonderzoek antwoord te vinden.

   Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de methode Managerial Law, zoals uiteengezet in de eerste sessie door prof. Brack. Aan de hand van deze methode licht ik zes MKB-bedrijven twee maal juridisch door, met een tussenpoos van een jaar. De belangrijkste bevindingen uit de eerste ronde van mijn onderzoek, waaronder de opvallendste verbeterpunten in de juridische huishouding van de onderzochte bedrijven, zet ik voor u op een rij. Verder benoem ik enkele juridische onderwerpen die door juridische professionals, waaronder hoogleraren, bedrijfsjuristen en advocaten, werden benoemd als onderwerpen die in mijn onderzoek een rol zouden moeten spelen, maar in de eerste ronde buiten beschouwing zijn gebleven.

   Deze sessie kan voor u wellicht een praktisch startpunt zijn om een begin te maken met het opstellen van een juridische agenda voor uw organisatie en vorm te geven aan het juridisch management

   Lesley Fisscher
   Buiten-promovendus
   Rijksuniversiteit Groningen

  • Universiteit Twente | Rik van Reekum

   Octrooien, bezit en aansprakelijkheid?!

   Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

   Rik van Reekum
   Universiteit Twente

  • KienhuisHoving | Yvonne Nijhuis & Eveline van Andel

   Juridische risico's in de gezondheidszorg

   Kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, governance, digitalisering, e-health en privacy; de thema’s van de zorgsector anno nu. Hoe gaan zorgbestuurders met deze themas om, om risico’s en calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen? Calamiteiten zijn steeds aanleiding geweest voor nieuwe regelgeving en aanscherping van bestaande. Heeft dat het gewenste effect? En wat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierbij? Of vergt het ook een andere blik? Yvonne Nijhuis en Eveline van Andel, advocaten gezondheidsrecht bij KienhuisHoving advocaten gaan hierover met u in gesprek.

   Yvonne Nijhuis,
   Specialist gezondheidsrecht en arbeidsrecht, KienhuisHoving
   Lid Jurist medische toetsingscommissie twente

   Eveline van Andel,
   Specialist medisch tuchtrecht en privacyaspecten in de zorg, KienhuisHoving

 • Technology
  • IBM Nederland | Raymond van Diessen

   Internet of things and safety

   De wereld is steeds meer connected. Sensoren zijn niet alleen meer te vinden in productiefabrieken maar zijn overal om ons heen te vinden: auto, smartphone, bureau / thuis domitica en appliances.  Ook in de diensten sectoren als banken worden sensoren steeds meer gemeengoed in de bank branches en ATMs. Het overgrote deel van de toekomstige data groei zal komen vanuit IoT sensoren.  Dit in combinatie met de progressie in cognitieve analyse technieken opent de deur voor geheel nieuwe manieren van procesaansturing en daarmee ook nieuwe manieren van beheren van risk en resilience binnen organisaties.

   Dr. Raymond van Diessen

   Lead Innovatie Architect en Enterprise Architect voor Financiële Sector
   IBM Nederland

  • Achmea | Carlo Klerk

   Workshop Cybersecurity: Denken als een aanvaller

   Tijdens de presentatie leg ik uit dat een risico analyse op het gebied van cybersecurity onmogelijk is zonder je te verdiepen in de aanvaller. Dit aspect heet een bedreigingsanalyse, en vereist dat je in staat bent om te kunnen denken als een aanvaller. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar om je er bij te helpen zijn een aantal technieken beschikbaar die in de presentatie worden gedemonstreerd.

   Carlo Klerk
   IT-security specialist, ACHMEA

  • Universiteit Twente | Sjoerd de Vries & Mark van Vuuren (geannuleerd)

   Kansen en risico's van digitale transformatie in de publieke sector

   Deze presentatie is helaas geannuleerd.

  • Google | John Stone

   Making Risk less cloudy: How using the scale of cloud providers can help minimise risk.

   Unicorns,fairy dust,dragons these are all myths just like the myth that using cloud services introduce more risk. This talk will focus on busting that myth, by focusing on Why it does not necessarily introduce more risk, How the scale of cloud can help minimise risk, What you can do to take hold of this and what considerations are there? There might even be mention of dragons in this talk...

   John Stone

   Cloud Security Specialis, Google

  • Universiteit Twente | Marianne Junger

   Social engineering and cybersecurity: risks and improving user’s resilience

   In cyber security social engineering is one of the most difficult problems. In this presentation I will review the studies on social engineering that we have been conducting in Twente and describe several interventions aiming to counter social engineering. We have had mixed success. I will discuss our findings in relation to the broader literature.

   Prof. Dr. Marianne Junger
   Hoogleraar Cybersecurity and Business Continuity, Universiteit Twente

  • Cornfield Electronics | Mitch Altman

   An Exploration of Hackerspaces, Community, and the Ups and Downs of Technology

   Mitch Altman will present about his extensive experience with the growing worldwide hackerspace movement. What are they?  How can we benefit?  Technology is a very broad term, and applies to all tools that humans use (not merely electronics, computers). Technologies are powerful forces in our lives – they all have pluses and minuses. How can we use them for the betterment of our lives? After the presentation Mitch will lead a discussion on the topics covered.

   Mitch Altman

  • IBM Nederland | Erwin Friethoff

   Cybersecurity

   Cognitieve systemen schijnen hun licht in gegevens die tot nu toe donker geweest zijn voor organisaties om zich te verdedigen tegen cyber criminaliteit. Het ontdekken van nieuwe inzichten, patronen en veiligheidscontexten die nooit eerder gezien zijn. Denk aan de 75.000+ gedocumenteerde software kwetsbaarheden, 10.000 + gepubliceerde cyber security onderzoeken elk jaar en 60.000+ security blogs elke maand. Het is nu mogelijk deze gegevens snel te interpreteren en te integreren met gestructureerde gegevens van talloze bronnen en locaties.

   Cognitieve Security maakt gebruik van intelligente technologieën zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking om de manier waarop de menselijke hersenen functioneren na te bootsen. Het wordt met de dag sterker daar er van elke interactie wordt geleerd en we hierdoor beter instaat zijn om proactief bedreigingen te stoppen.

   Het resultaat: Security analisten kunnen beter, sneller en met meer kennis acteren op de cyber bedreigingen.

   Erwin Friethoff
   Security Solution Architect, IBM Nederland

  • University of Twente | Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

   Presention Multifunctional Flood Defence (Openbaar)

   Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

   Jord Warmink (docent) & Studenten Civiele Techniek
   Twente Water Centre, Water Engineering and Management, Universiteit Twente

  • Universiteit Twente | Aiko Pras

   DDoS 3.0 - How Terrorists Bring Down the Internet

   Since five years we are confronted with DDoS attacks. Originally these attacks took us by surprise and made many victims. Nowadays we are better prepared and able to survive many of such attacks. People may therefore believe we have DDoS somehow under control. In most cases the attackers turned out to be teenagers. But what would happen if a terrorist organisation would perform such an attack? Would they be able to launch much stronger DDoS attacks by exploiting security weaknesses of IoT devices? Are we prepared for such attacks?

   Prof. Dr. Aiko Pras
   Hoogleraar

 • Finance
  • Universiteit Twente | Jeroen Sempel

   Financial risk management binnen de overheid en zorgsector

   Financieel risicomanagement binnen de overheid en non-profit brengt extra dimensies met zich mee. In het bedrijfsleven staat een bedrijfseconomische rendement-risico afweging centraal. Het nemen van grote risico's kan worden ingecalculeerd en geaccepteerd, mits deze worden gecompenseerd door bovengemiddelde rendementen. Binnen non-profit organisaties ligt dit net even anders.

   Ir. Jeroen Sempel

   Zelfstandig Universitair Docent, Universiteit Twente
   Jeroen Sempel Finance & Innovation

  • MdP | Management, Consulting & Training | Marinus de Pooter

   VAN RISICOMANAGEMENT NAAR WAARDEMANAGEMENT

   Ieder managementteam staat voor de opgave om waarde te creëren én te beschermen voor belang-rijke belang-hebbenden. Woorden als ‘waarde’, ‘succes’, ‘resultaat’ en ‘verbetering’ zijn op zich inhoudsloos. Zij krijgen betekenis door datgene waar stakeholders belang aan hechten, zoals: continuïteit, veiligheid, rechtmatigheid, geld, punctualiteit, innovatie, duurzaamheid, efficiëntie en integriteit. Marinus schetst de voordelen van waardemanagement ten opzichte van conventioneel risicomanagement. Hij gaat vooral in op wat deze benadering in de praktijk betekent voor u en uw team. 

   Marinus de Pooter

  • Radboud Universiteit | Johan de Kruijf

   Risico, Geld en Demografie. Over de impact van demografie op continuïteit van de pubieke sector

   Risico is een verschijnsel dat de continuïteit van een organisatie bedreigt. In het openbaar bestuur komt risico niet voort uit vraag en aanbod maar uit de omgeving. In dit onderdeel staan we stil bij de gevolgen van demografie voor dienstverlening door organisaties in het publieke domein.

   Dr. Johan A. M. de Kruijf
   Universitair Docent Bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Human
  • Erasmus Universiteit Rotterdam | Sjoerd Hogenbirk & Arjon van Lieshout

   Ethiek en Prestatie: tegenpolen of versterken ze elkaar. 

   Volkswagen, Starbucks, Rolling Stones en Apple. Sterke merken en sterke organisaties. Maar ze hebben ook gemeen dat de publiek opinie zich tegen hen keert gezien de wijze van handelen. Het gaat er tegenwoordig niet alleen meer om dat je een goed resultaat haalt maar ook de manier waarop je dat resultaat haalt. De geleden imagoschade is fors, hoe voorkom je dit. Wat is het risico, waar komt hetvandaan en wat zijn de mitigerende maatregelen. Dit gaat verder dan richtlijnen en procedures, dit zit in het dna van een organisatie. Hoe hiermee om te gaan? Hoe ethisch handelen weer op de agenda te krijgen zonder dat het voor de Bühne is?

   Arjon van Lieshout
   Partner House of Performance

   Sjoerd Hogenbirk
   Ph.D. candidate Business Ethics
   Erasmus University Rotterdam
   Consultant House of Performance

  • Universiteit Twente | Margôt Kuttschreuter

   De psychologie achter de effectiviteit van serious games

   Communicatie over risico’s bestaat in de regel uit het verschaffen van informatie en advies. Zulke activiteiten landen vaak niet: burgers zijn er niet in geïnteresseerd, en er treedt geen verandering op in het risicobewustzijn, de risicoperceptie en het risicogerelateerde gedrag van mensen. Dit leidde tot het idee dat je risico-informatie misschien anders zou moeten verpakken. Bijvoorbeeld in de vorm van een spel, een zogenaamde serious game.

   De workshop focust op het gebruik en de effectiviteit van serious games in de risicocommunicatie. Wist u dat er heel wat serious games zijn, ook op het gebied van de risicocommunicatie? Games die mensen kennis of bepaalde vaardigheden willen bijbrengen, bijvoorbeeld. En games die proberen mensen bewust te maken van bepaalde risico’s of die proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Wist u ook dat het ontwerpen van een effectieve serious game bepaald een uitdaging is? In deze workshop wordt ingegaan op de psychologie achter de effectiviteit van serious games. Hoe ontwikkel je een effectieve serious game? En aan welke criteria moet een serious game voldoen om effectief te zijn?

   Margôt Kuttschreuter is verbonden aan de vakgroep Psychologie van Confict, Risico en Veiligheid (PCRV). Haar expertise ligt op het terrein van de risicoperceptie en risicocommunicatie. Haar onderzoeksbelangstelling richt zich momenteel op serious games en sociale media, en hun effecten.

   Dr. Margôt Kuttschreuter

   Universitair Hoofddocent en onderzoeker risicoperceptie en risicocommunicatie, Universiteit Twente

  • KreOs Leiderschap & Ethiek | Karla Boeijen-Mennen en Miriam de Graaff

   De ethische kant van innoveren

   Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant.

   Dr. Miriam de Graaf en Karla Boeijen - Mennen
   KreOs - Leiderschap & Ethiek  

  • Roanoke Advies | Martijn van Velzen (geannuleerd)

   Securing the human touch: strategic HRM in the age of flexibility

   Deze bijdrage is helaas geannuleerd.

   Hoe zorg je als organisatie dat je voldoende flexibel bent zonder dat je het risico loopt onvoldoende kennis en kunde in huis te hebben? In deze sessie laten we zien wat werkt, wat dit oplevert voor organisaties en wat hiervoor nodig is.

   Dr. Martijn van Velzen
   Roanoke Advies

  • Universiteit Twente | Edward Faber (Serious Game)

   Risk Management Game

   In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van risicomanagement. U speelt een burgemeester die geconfronteerd wordt met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?

   Facilitator: Edward Faber (T-Xchange)
   Edward Faber (1969) adviseert en begeleidt organisaties in het gebruik van serious games voor leiderschapsontwikkeling op het gebied van ondermeer risicomanagement, integriteit en beïnvloeding. 

   Edward Faber
   T-Xchange

  • Universiteit Twente | Pieter Terlouw

   Het persoonlijk verhaal: de kansen en risico's van gezond zijn

   Een bijzonder kleine kans en een afschuwelijke impact. Het meest bekende voorbeeld kent eenieder: de ontploffende kerncentrale. Maar nu toegepast op een individu (te weten ikzelf) als voorbeeld. Zonder veel prijs te geven van de inhoud van de lezing: Het eindresultaat is een bovenbeenamputatie.

   Pieter Terlouw
   Gepensioneerd Universitair Hoofddocent Business Research Methodes

  • NARIS | Robert 't Hart

   Hoe grijpen Governance Risk en Compliance in elkaar?

   Vanuit governance codes moeten besturen moeten hun risk appite vaststellen: hoe doe je dat in de praktijk?

   Hoe kom je uit de spagaat tussen risico’s nemen en je verantwoorden over risico’s? Aan de ene kant je bedrijfsmodel omgooien en anticiperen op nieuwe technologieën, netwerken,  en aan de andere kant versplinterde compliance en beheersing op jacht naar een zogenaamde foutloze wereld.

   In deze workshop presenteren wij meerdere risk appetite-statements uit de praktijk en de weg er naartoe.

   Robert 't Hart
   Directeur, NARIS
   Docent strategisch risicomanagement, Haagse Hogeschool  Universiteit Twente  

  • Stress Centrum | Martine Hesselink en Dennis Karakoç

   Het grootste risico voor uw organisatie? Stress!

   1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welk rrisico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

   Dennis Karakoç en Martine Hesselink

  • Vrije Universiteit Amsterdam | Joost Kampen

   Verwaarloosde organisaties: voorkomen is beter dan genezen

   In tijden waarin het rationele managementdenken overheerst zijn we geneigd te vergeten dat organisaties en mensen niet zonder aandacht kunnen. In een wereld waarin organisaties wendbaar moeten zijn vergeten we dat organisaties en mensen ook duidelijkheid en houvast nodig hebben. Het antwoord van de veranderkunde bestaat voor 80% uit instrumentele en vaak positivistische recepten voor hoe organisaties en mensen de ontwikkelingen voor kunnen blijven en het nog mooier kunnen maken. Het ongemak van het veranderen van organisaties met en door mensen wordt veelal vermeden. De theorie van de verwaarloosde organisaties geeft taal voor ontwikkelingsproblemen in organisaties. Ontwikkelingsproblemen blijken:

   • Wanneer reorganisaties mislukken of ‘verdampen’;
   • Na een crisis of calamiteit met een implementatiereflex als reactie;
   • Bij langdurig onderpresteren van een organisatie(-onderdeel);
   • Na aantreden van een nieuw bestuur of directie;
   • Wanneer vormen van zelfsturing uitmonden in chaos en frustratie.

   Welke interventies werken dan wel en welke absoluut niet.

   Joost Kampen
   Affiliated to Vrije Universiteit Amsterdam
   Veranderkundig adviseur
   OD consultant Van De Bunt Adviseurs

  • ACHMEA & Universiteit Twente | Gerard Rooks

   Updatebijeenkomst voor bestaande Ruimtemakers

   Samen een bijdrage leveren aan het programma de Ruimtemakers in de nabije toekomst. Op welke manier draagt het bij aan het businessmodel van Ruimtemakers?

   Deze bijeenkomst is exclusief voor Ruimtemakers.

   Gerard Rooks
   Consultant Voorzie, ACHMEA

  • Stress Centrum | Martine Hesselink en Sarah Schendeler

   Hoe bouw je een stressbestedige en veerkrachtige organisatie op?

   Een groeiende groep medewerkers heeft te maken met stress gerelateerde klachten, zoals burn-out. Dit is ingrijpend voor zowel de medewerkers als de organisatie. Wat kunnen organisaties en medewerkers preventief doen om deze klachten te voorkomen?

   Preventieve maatregelen en het vergroten van veerkracht van zowel de organisatie als de medewerkers verlaagt het risico op uitval door stress, verhoogt de continuiteit en verlaagt kosten.  In deze workshop ervaar je wat jouw organisatie én de medewerkers zelf kunnen doen om hun veerkracht te vergroten. 

   Martine Hesselink en Sarah Schendeler
   StressCentrum

  • Universiteit van Tilburg | John Rijsman

   No Blame, no Name, no Shame: Op basis van Weten en Willen

   Het essentiele van elk goed werkend systeem van Risk- en Kwaliteitsmanagement is een cultuur van Psychologisch Eigenaarschap (willen) gekoppeld aan inhoudelijke (praktische) kennis van zaken (weten). Daarom is het onderhouden van event-review op basis van no name, no blame, no shame, zoals onder piloten, een absolute voorwaarde. Dit zal worden geillustreerd aan voorbeelden uit andere bedrijfstakken.

   Prof. Dr. John Rijsman
   Emeritus Hoogleraar Sociale Psychologie, Universiteit Tilburg

  • Ministerie van Financiën | Marlies Ypma

   Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag (waar de meeste organisaties nog geen gebruik van maken)?

   De onderliggende oorzaak van een stroeve implementatie van risicomanagement is vaak een linkerhersenhelftbenadering voor een rechterhersenhelftproces. Wat gaat er om in de hoofden van de mensen in jouw organisatie? En hoe kun je hierop inspelen? Leer van de praktijk van de Rijksoverheid en vergroot je invloed als manager of adviseur.

   Drs. Marlies Ypma
   Auditmanager Cultuur en Gedrag; Themaleider Risicomanagement; Certified Professional Facilitator
   Ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk

 • Operations & Safety
  • Rijkswaterstaat | Jeroen Horstman

   TOPAAS

   Vrijwel de gehele infrastructuur van Rijkswaterstaat (bv. Tunnels, stormvloedkeringen, sluizen, bruggen, verkeerscentrales) wordt bestuurd en bewaakt door complexe software. Hoe betrouwbaar is die software? En hoe beoordelen we dat? In de lezing over TOPAAS (beoordelingsmethode voor software betrouwbaarheid) wordt ingegaan op de aanpak, stand van zaken en de laatste ontwikkelingen. We nodigen u van harte uit om ook mee te denken over de vervolgstappen in de ontwikkeling van TOPAAS.

   Jeroen Horstman
   Senior adviseur RAMS, Rijkswaterstaat

  • TU Delft | Noel van Erp

   A Neo-Bernoullian Decision Theory: An alternative to the traditional Cost-Benefit Analysis expected value criterion

   The work of behavioural economists is unified by a substantial project of revision of economic theory, by replacing the homo oeconomicus with a psychological model that better fits the empirical data of (hypothetical) betting experiments. The neo-Bernoullian decision theory in its turn endeavours to replace the psychological model of the behavioural economists with a slightly adjusted homo oeconomicus.

   The neo-Bernoullian decision theory adopts Bernoulli’s original utility function, on the strength of a consistency derivation. But it proposes that the most likely trajectory (i.e., the expected value) is not the only information upon which we typically base our decisions. That is, worst- and best-case scenarios (i.e., the lower and upper bounds of our outcome probability distributions) are expected to intrude themselves upon our decision making as well.

   Drs. H. R. Noel van Erp
   Wetenschappelijk onderzoeker, TU Delft

  • Nederlandse Spoorwegen | Meinte Wildschut

   In chaotische tijden een veerkrachtig project

   De omstandigheden waarin projecten verkeren worden steeds chaotischer. Er zijn veel onzekerheden, dingen gebeuren zonder aanleiding. Risicomanagement, gebaseerd op de relatie tussen oorzaak en gevolg, is dan onvoldoende. Hoe hou je je project op koers in  zulke chaotische omstandigheden? In de biologie kennen we ecosystemen. Deze systemen kennen aspecten van chaos. Een theorie is dat hoe complexer de relaties binnen een ecosysteem, zoals een voedselweb, hoe stabieler het systeem. Een project kan ook beschouwd worden als een ecosysteem. Daar kun je een Onzekerheidsweb in ontwikkelen. Hoe meer relaties je ontwikkelt, i. hoe complexer het web, des te veerkrachtiger je project.

   Meinte Wildschut
   Project manager bij Nederlandse Spoorwegen

  • Kwaliteitsmaat | Rolf Jan den Adel

   Het grootste risico is de gemiste kans

   Rolf Jan den Adel ontwikkelde samen met Michaël Lansbergen vanuit zijn ogenschijnlijk verschillende expertises als medisch specialist, ingenieur en communicatietrainer een methode voor praktisch integraal risicomanagement in organisaties. Ingrediënten zijn: multidisciplinaire teams, doorbreken van hiërarchie, bouwen van regelkringen en cultuurverbeteringen stimuleren. Meerdere organisaties hebben deze manier van werken overgenomen, de aanpak is wetenschappelijk aangetoond in een proefschrift en dit festival biedt het podium om nieuwe toepassingsgebieden te verkennen om verder door te ontwikkelen of samen te werken. Wie doet mee?

   Rolf Jan den Adel
   Directeur Adviseur, Kwaliteitsmaat

  • RISKID | Edwin Beumer

   Kan participerend risicomanagement bijdragen aan het succes van het behalen van jouw Master titel?

   Het volgen van een Master opleiding is te vergelijken met het uitvoeren van een project. Je wil binnen een van te voren vastgestelde periode je Master opleiding behalen. Waarbij je binnen het budget wil blijven en het liefst je diploma wil behalen met zo hoog mogelijke cijfers

   Kan participerend risicomanagement bijdragen aan het succes van het behalen van jouw Master titel?

   Veel bestaande risicomanagement literatuur is gebaseerd op de aanname van instrumenteel handelen in de context van een voorspelbare omgeving. Maar daarmee negeert de theorie ten onrechte de invloed van sociale interactie tussen mensen.

   De hoofdgast van het Risk en Resilience festival is Kathleen Sutcliffe zij heeft samen met Karl Weick het boek geschreven “Managing the unexpected”. Waarbij de werking van risicomanagement onder meer berust op mindfulness. Mensen die gezamenlijk over risico’s praten, worden zich meer bewust van risico’, zijn alerter en zijn in staat hun handelen af te stemmen op het handelen van anderen. Daardoor wordt hun handelen effectiever, wat vervolgens bijdraagt aan het succes van het project.  

   Waar gaan met deze Master groep aan de slag met het instrument RISKID. Waarbij we online risico’s gaan brainstormen, risico’s beoordelen en op 9 november de discussie aangaan wat de top risico’s zijn die jullie doelstelling, het behalen van de Master in de weg kunnen staan. En uiteraard gaan we de daar de best mogelijke maatregelen op nemen.

  • Saxion Hogeschool | Ellen Misana-ter Huurne

   Risk & Resilience Playground

   Welkom op de Risk & Resilience Playground! Zelfredzame en weerbare burgers; daar willen we als samenleving naar toe. Want, naast overheden en bedrijven, hebben ook zij hebben een verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Maar hoe bevorderen we de zelfredzaamheid van burgers? Welke rol en effecten heeft risicocommunicatie? Hoe borgen we zelfredzaamheid in de samenleving? Welke thema’s zijn belangrijk en wordt de samenleving daadwerkelijk veiliger hierdoor? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met deze vragen vanuit zowel de wetenschap als de beroepspraktijk.

   Ellen Misana-ter Huurne
   Saxion Hogeschool
   Academie Bestuur Recht & Ruimte
   School of Governance
   Law & Urban Development

  • TU Delft | Pieter van Gelder

   Risk propagation in pan-European infrastructural networks

   Large infrastructural networks, such as road- and rail transportation networks across Europe, as well as pan-European electricity transmission networks, can be modelled by a system of nodes and edges, where the nodes represent the infrastructural objects such as tunnels, bridges, pylons, and where the edges represent the connections between the objects, such as road sections, rail tracks, transmission lines, etc.

   Performance indicators of infrastructural networks can often be expressed in terms of safety, reliability and availability levels, and they depend on the hazards exposed to the system, such as extreme weather events and geological hazards, as well as the resistance characteristics of the system, such as the network density and the fragility curves of the components.

   A Bayesian network is developed to model the relationship between hazards and infrastructure performance. The network is able to exhibit cascading effects and to incorporate mitigating actions to reduce the overall risk levels. Bayesian decision rules are proposed to judge the performance of the network in relation to the investment costs of mitigating measures.

   Prof. Dr. Ir. Pieter van Gelder
   Hoogleraar Safety Science, Safety and Security Science section, TU Delft 

  • Kadaster | Marlies Albersen, Julia Kasten & Monica Arntz

   Visualiseren van risicomanagement

   Onderstaand vindt u de actuele informatie m.b.t. deze bijdrage

   Onze ervaring leert dat voor de acceptatie van risicomanagement de manier waarop het gevisualiseerd en onderdeel gemaakt wordt van het werkproces een grote rol speelt. Denk hierbij niet alleen aan de wijze van presenteren, maar bijvoorbeeld ook aan de locatie van bespreken en de frequentie. Wij zullen ingaan op een aantal bij het Kadaster gebruikte voorbeelden. Ook wisselen we met jullie, de deelnemers, graag van gedachten hierover. Welke ervaringen en voorbeelden hebben jullie?

   Marlies Albersen, QA-Consultant
   Julia Kasten, Assurance & Risk Officer
   Monica Arntz, Assurance & Risk Officer
   Kadaster

  • Universiteit Twente | Irna van der Molen

   Niet zonder risico! Crisiscommunicatie in Caribisch Nederland

   De UT, Saxion en de Universiteit van Curacao hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van de operationele communicatie-uitwisseling tussen burgers, hulpdiensten en besturen op Caribisch Nederland. Waren de effecten van orkanen Irma en Maria op de communicatie te voorzien? Welke maatregelen kunnen worden getroffen?

   Dr. Irna van der Molen
   Coördinator Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente