Ik zit nu met de juiste mensen om tafel

Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

Voordat Reshma Bhadjan aan de opleiding Master Risicomanagement (MRM) aan de UT begon, vond ze het echt een uitdaging om risicomanagement binnen een organisatie van de grond te krijgen. Inmiddels heeft ze alle kennis en expertise in huis om precies te zien wat een organisatie nodig heeft en waar zij meerwaarde kan leveren. 

Momenteel werkt ze als projectleider bij een programmabureau dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onlangs optuigde vanuit het generieke actieplan ‘Open op Orde’, vertelt Reshma. ‘De essentie van dit actieplan is dat de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de overheidsinformatie wordt verbeterd, want informatiehuishouding is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van onze rechtstaat. Een urgente kwestie, getuige de maatschappelijke onrust naar aanleiding van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, MH17 en het covid-19 beleid.’

Reshma Bhadjan

Bij risicomanagement kijken mensen al gauw naar systemen en techniek, maar de menselijke factor is minstens zo belangrijk

Reshma Bhadjan

Andere kijk op risico

Met werkervaring in programma’s en projecten, planning & control en met bedrijfskundige vraagstukken, heeft Reshma de nodige expertise als het gaat om bedrijfsvoering. ‘Toch merkte ik dat ik behoefte had aan specifiekere kennis over risicomanagement’, aldus Reshma. ‘Iedereen heeft met risico’s te maken, maar niet ieder probleem of knelpunt is een risico. Door de opleiding Master Risicomanagement ben ik anders naar risico’s gaan kijken en plaats ik deze meer in het kader van organisatiedoelstellingen. Dat levert een heel ander uitgangspunt op en dat is precies de reden waarom het in het verleden niet altijd goed lukte om risicomanagement van de grond te krijgen. Gemeenschappelijk taalgebruik, heldere kaders en perspectief zijn belangrijke voorwaarden om gericht met risico’s aan de slag te kunnen gaan.

Weten waar de meerwaarde ligt

Belangrijke leerpunt in de opleiding was dat iedereen anders naar risico’s kijkt, afhankelijk van intuïtie, waarneming of ervaring. ‘De risicoperceptie van een leek is dan ook anders is dan die van een deskundige of specialist’, vertelt Reshma. ‘Ook heb ik geleerd om onderscheid te maken tussen hard controls en soft controls bij risicobeheersingsmaatregelen en het toepassen van risicomanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij risicomanagement kijken mensen al gauw naar systemen en techniek, de hard controls, maar de menselijke factor, de soft controls, is minstens zo belangrijk. Zaken als cultuur - ongeschreven regels, overtuigingen - houding, gedrag en samenwerking zijn ook essentieel voor goed risicomanagement. Deze inzichten hebben ervoor gezorgd dat ik nu veel helderder voor ogen heb waar mijn meerwaarde ligt, dat ik met de juiste mensen om tafel zit en op het juiste niveau – strategisch, tactisch of operationeel – en de juiste insteek met risicomanagement aan de slag ga.’

Opleiding in eigen tempo

Als alleenstaande moeder was Reshma erg blij met de flexibiliteit die de Universiteit Twente haar bood bij het volgen van de opleiding. ‘Door de combinatie van moederschap, een drukke fulltime baan en het volgen van een opleiding was de master voor mij een intensieve periode. Gelukkig was de Universiteit Twente heel behulpzaam en was het mogelijk de opleiding in mijn eigen tempo volgen.’

Vertaalslag van theorie naar praktijk

In december 2021 ontving Reshma haar diploma. ‘De opleiding is inhoudelijk een enorme verrijking geweest. Het niveau is hoog en de docenten weten waar bedrijven en organisaties in de publieke sector tegenaan lopen. Ze snappen dat er voor sommige kwesties geen pasklaar antwoord is, maar geven wel tips waar je op moet letten. Omdat er een kloof is tussen de wetenschappelijke theorie en praktijk hebben de docenten mij geholpen bij een aantal vraagstukken. Zo kon ik de vertaalslag maken naar mijn dagelijkse werkpraktijk.’

Een hechte groep

Ook in sociaal opzicht vond Reshma de master een verrijking. ‘Door de intensieve samenwerking op de opleidingsdagen leer je elkaar echt goed kennen.  Ik heb mijn netwerk uitgebreid met personen die bezig zijn met dezelfde vakgebied in de publieke of private sector. Als groep hebben we nog steeds onderling goed contact over allerhande zaken, dat is harstikke fijn en ook nuttig.’

Benieuwd wat deze deeltijd master jou te bieden heeft?
Bekijk het programma!
Of start met een masterclass op het gebied van risicomanagement!

Update

Inmiddels heeft Reshma de overstap gemaakt naar de De Belastingdienst, waar zij werkt als Risicomanager. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies