HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMaster RisicomanagementErvaringenAlfred Vos - Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Direct toepasbaar in de praktijk

Alfred Vos is Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé. Voor hem sprongen een aantal modules van de Master Risicomanagement er echt uit omdat hij ze meteen kon toepassen in zijn werk. “Het gaf mij in de advisering naar klanten veel meer inzicht.”

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Ik kan nu goed duidelijk maken wat het belang is van voorkomen, beperken én verzekeren van een risico en aangeven wanneer je waarvoor kiest.

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Alfred Vos heeft de Master Risicomanagement in het najaar van 2017 afgerond. Hij merkte dat hij de kennis direct in praktijk kon brengen. “Een aantal modules kon ik meteen toepassen. Vooral aan de masterclasses Risicomanagementcyclus en Risicoperceptie & Risicocommunicatie had ik heel veel. Ik was op zoek naar meer theoretisch achtergrond bij het adviseren over risico’s aan klanten. Daarom heb ik juist aan die modules bijzonder veel gehad.”

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Een aantal modules kon ik meteen toepassen in de praktijk

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Inzicht bij advisering

Desgevraagd geeft Vos een aantal concrete voorbeelden waarbij de leerstof hem geholpen heeft in de advisering van klanten. “Laat ik beginnen met Risicomanagementcyclus. Daar leer je bijvoorbeeld hoe een risico zich manifesteert. Hoe je kunt omgaan met oorzaken en gevolgen van een risico en hoe je die twee goed uit elkaar houdt. Ik heb daarover een aantal presentaties  aan medewerkers en klanten gegeven. Ik merkte dat het voor klanten door die presentaties veel helderder werd wat nut en noodzaak is van het voorkomen en beperken van risico’s naast het verzekeren van een risico. Ik kon goed duidelijk maken dat het soms wel en soms niet nodig is om een risico te verzekeren en op welke basis je die afweging maakt. Het gaf mij in de advisering naar klanten veel meer inzicht.”

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Het gaf mij in de advisering naar klanten veel meer inzicht.

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Risico’s nemen

Risicomanagement is keuzes maken volgens Vos. Wanneer neem je een risico en wanneer niet? Hoe ga je om met het behandelen van een risico? Hoe neem je maatregelen om de oorzaken of gevolgen te beperken? En uiteindelijk: wanneer is het lonend om je ertegen te verzekeren en wanneer kun je zelf de financiële consequenties dragen?  “Ik trof in mijn praktijk een klant die voor van alles en nog wat was verzekerd. Ik heb toen met hem alle risico’s in kaart gebracht. Daarbij hebben we gekeken hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat de - financiële -  gevolgen zouden zijn wanneer het risico op zou treden. Nadat we de bijbehorende beheersmaatregelen hadden vastgesteld, concludeerden we dat hij een glasverzekering die honderden euro’s per maand kostte beter kon opzeggen. Als hij schade zou hebben, zouden de kosten van die schade namelijk niet in verhouding staan tot het bedrag dat hij maandelijks kwijt was voor de verzekering.”

Opbouw master, keuzevakken en afstudeeropdracht
Bekijk master

Cybersecurity

Een ander concreet praktijkvoorbeeld gaat om de risico’s bij cybersecurity. “Een aantal jaren geleden merkte ik dat dit onderwerp moeilijk lag bij MKB’ers.

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Een van de modellen hebben we gebruikt in een campagne en presentaties richting klanten.

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Omdat ze het niet goed begrepen of omdat het te ver van hun bed was. Hierbij heeft een model dat we hebben meegekregen in de module Risicoperceptie & Risicocommunicatie me erg geholpen. In dit model stond heel helder waar goede risicocommunicatie aan moet voldoen. Dat hebben we gebruikt in een campagne en in presentaties voor klanten. We merkten dat we hierdoor veel sneller en beter in gesprek kwamen met klanten over cyberrisico’s.

Prettig ritme

“De opzet in modules vond ik sowieso heel prettig. Door die structuur kwam ik in een flow terecht. Ik vond de aanpak tijdens de studie van twee dagen en een overnachting in de maand ook fijn. Dat is behapbaar en in de avond daartussen leer je medestudenten goed kennen. Daarnaast is er natuurlijk de nodige zelfstudie. Ik vond die mix heel erg fijn. Tijdens mijn afstuderen heb ik er voor gekozen om me twee keer een week op te sluiten in een vakantiehuisje om me te verdiepen in mijn afstudeeronderwerp. Dat is natuurlijk heel persoonlijk maar het heeft mij enorm geholpen om echt de diepte op te zoeken”

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Ik vond dat zowel het menselijke aspecten als de technische kant van risicomanagement goed naar voren kwamen.

Alfred Vos, Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Menselijke kant

Tot slot gaat Alfred nog in op het onderscheidende van de Master Risicomanagement aan de Universiteit Twente (UT). “Ik vond dat zowel de technische kant als de menselijke aspecten van risicomanagement goed naar voren kwamen. Bij andere opleidingen is dat veel minder het geval. Daar gaat het vooral om theorieën en modellen. Bij de Master Risicomanagement aan de UT komt ook de menselijke kant sterk naar voren: hoe gaan mensen om met risico’s? Uiteindelijk moet je na elke analyse toch een beslissing nemen. En dat blijft mensenwerk.”

Alfred Vos – Programma Manager Commerciële Effectiviteit bij Univé

Bekijk programma, deelnemersprofiel, docenten en investering.
Meer informatie
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies