Zie Blog

Veranderde werkomgeving vraagt om vernieuwd leiderschap

Decentralisatie, het Nieuwe Werken, implementatie van digitale systemen: ambtenaren in het publieke domein hebben sinds de jaren 90 te maken met grote veranderingen. Dit vraagt om een andere manier van leidinggeven, volgens Hoogleraar Human Resource Management Tanya Bondarouk. 

Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management
“Tegenwoordig is coproductie juist echt een hot topic.”
Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management

Werkte je vroeger in een functie voor de overheid, dan had je vaak een baan met redelijk vaste werktijden en een duidelijk takenpakket. Tegenwoordig is dat wel anders, zegt Bondarouk: ‘Traditioneel was het werk binnen het publieke domein behoorlijk uitvoerend, met redelijk vastomlijnde taken. Ambtenaren werkten vaak niet digitaal en communicatie direct met burgers was er vrijwel niet. Tegenwoordig is coproductie juist echt een hot topic. Burgers worden niet meer gezien als slechts burger of consument, maar als partner.’

Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management
“Ambtenaren moeten service bieden op individueel niveau, op het niveau van de burger.”
Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management

Communicatie

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de manier van werken binnen het publieke domein. Dat is een stuk dynamischer geworden. Overheden moeten meer dan ooit maatschappelijke verantwoording afleggen. Dit heeft te maken met het feit dat burgers online op een gemakkelijke en laagdrempelige manier kritisch kunnen meedenken. Bijvoorbeeld via social media, maar online kunnen burgers ook direct vragen stellen aan politieke partijen in de Tweede Kamer. ‘Ambtenaren moeten service bieden op individueel niveau, op het niveau van de burger. Ze moeten weten hoe ze met hun publiek kunnen communiceren. En omdat ze direct in gesprek gaan met het publiek zullen ze een programma of plan vervolgens anders opbouwen’, zegt Bondarouk.

Bekijk de Master Public Management
meer informatie

Nieuwe systemen

Daarnaast spelen nieuwe technologieën een belangrijke rol. De bedrijfsvoering binnen overheden is sinds de jaren ’90 steeds meer gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld binnen HRM kunnen IT-applicaties het het werk vergemakkelijken. Denk aan systemen voor werving en selectie, trainingen of interne communicatie. Toch is de implementatie van zulke nieuwe systemen niet gemakkelijk en schiet deze daarmee soms het doel voorbij. De master Public Management van de Universiteit Twente, waar Bondarouk doceert, besteedt hier aandacht aan: ‘Waarom gaan sommige overheden – en hun HRM-afdelingen – effectiever met de implementatie van e-HRM aan de slag dan andere? Hoe moeten verschillende IT-gebaseerde HRM-praktijken worden ontworpen en geleverd? En wat zijn succesfactoren voor e-HRM implementaties? Antwoorden op zulke vragen zijn erg belangrijk voor mensen die bij de overheid werken.’

Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management
“Leidinggevenden bij de overheid zullen hun leiderschapsstijl moeten aanpassen.”
Prof. dr. Tanya Bondarouk, Universiteit Twente, docent Master Public Management

Werkhouding

Wat ook voor meer dynamiek in het werken bij overheden zorgt, is het Nieuwe Werken. ‘Flexibiliteit in werkplek, werktijden en zelfstandig werken: het zijn trends die we overal terug zien, dus ook in de publieke sector. Leidinggevenden bij de overheid zullen hun leiderschapsstijl moeten aanpassen aan die nieuwe werkomgeving en een nieuw evenwicht moeten vinden’, zegt Bondarouk. ‘Ze moeten in staat zijn goed om te gaan met zulke belangrijke veranderingen.’ De master Public Management zorgt ervoor dat leidinggevenden in de publieke sector beter kunnen inspringen op deze veranderingen binnen hun organisatie.

Prof. dr. Tanya Bondarouk

Docent Master Public Management, hoogleraar op het gebied van HRM en Technologie aan de Universiteit Twente

 

Masterclass Personal & Leadership Development

De veranderingen in het krachtenveld van publieke organisaties vraagt ook om een herijking van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. In de Masterclass Personal & Leaderschip Development leert u te kijken naar uw persoonlijk leiderschap vanuit drie perspectieven, te weten IK (individu/professional), WIJ (cultuur) en HET (systeem). Ook deze masterclass is een onderdeel van de Master Public Management, u kunt ook alleen de masterclass volgen.