De overheid blijkt wel degelijk nodig

Revival van het openbaar bestuur en het bestuurlijk handelen

Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de UT en senior adviseur bij BMC, ziet belangrijke veranderingen in het openbaar bestuur. In de Master Public Management deelt hij als kerndocent zijn expertise hierover. ‘De ontwikkelingen in de publieke sector vragen om een nieuwe generatie van bestuurlijk leiderschap’.

In vogelvlucht neemt hoogleraar Marcel Boogers ons mee in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de publieke sector. ‘Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de revival van het openbaar bestuur en het bestuurlijk handelen. De overheid heeft lange tijd z’n best gedaan om meer over te laten aan de markt en de samenleving. Toch komen we hier langzaam een beetje op terug: de overheid blijkt wel degelijk nodig te zijn.’

Prof. dr. Marcel Boogers, Universiteit Twente

De overheid blijkt wel degelijk nodig te zijn

Prof. dr. Marcel Boogers, Universiteit Twente

Comeback van de overheid

Waarom maakt de overheid dan een comeback? Volgens Boogers komt dit door de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. ‘Denk aan de energietransitie, de klimaatverandering, huisvestingsproblemen, demografische vraagstukken, de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende migratie. Dit vraagt om handelen van de overheid, aangezien de markt en de maatschappij deze vraagstukken niet alleen kunnen tackelen.’ Bij het begrip ‘overheid’ gaat het overigens niet om één overheid. ‘Dat maakt juist zo ingewikkeld’, stelt Boogers. ‘We hebben het over uitdagingen waarbij allerlei overheden en bestuurslagen zijn betrokken. Van gemeenten en provincies tot het Rijk en Europa.’

De ontwikkelingen in de publieke sector vragen om een nieuw bestuurlijk leiderschap
Bekijk Master Public Management

Samenspraak

Een andere belangrijke ontwikkeling: de transities binnen de overheid. Daarbij gaat het niet alleen om de transitie in het sociale domein, maar ook om een grote toekomstige transitie. Boogers: ‘De invoering van de Omgevingswet nadert met rasse schreden. En dat vraagt veel van bestuurders, vooral op gemeentelijk niveau. Gemeenten krijgen met de nieuwe Omgevingswet immers meer taken op het gebied van ruimtelijke ordening. Bovendien verandert de aanpak: ze zullen meer in samenspraak met andere overheden, burgers en bedrijven moeten oppakken. Dat betekent een andere manier van denken en werken: meer gericht op participatie, sneller én beter.’

Politieke dynamiek

Een derde trend is de toenemende politieke dynamiek. ‘We hebben te maken met steeds grotere politieke versplintering’, licht Boogers toe. ‘Het is niet meer zo dat één politieke partij jarenlang de dienst uitmaakt. Nee, na elke verkiezingen verandert de politieke constellatie.’ Daarnaast is de samenleving steeds kritischer. ‘De burger neemt dat wat de overheid doet niet meer meteen voor waar aan.’ Het gevolg: ‘Het werk van ambtenaren wordt steeds politieker. Dat vraagt om een andere rol, om meer politieke sensitiviteit.’

Prof. dr. Marcel Boogers, Universiteit Twente

De burger neemt dat wat de overheid doet niet mere meteen voor waar aan

Prof. dr. Marcel Boogers, Universiteit Twente

Dwarsverbanden Master Public Management

Redenen genoeg om de Master Public Management te volgen. ‘De ontwikkelingen in de publieke sector vragen om een nieuwe generatie van bestuurlijk leiderschap’, aldus Boogers. ‘De Master Public Management leidt hiertoe op en biedt een innovatieve, multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van problemen en actualiteiten in de publieke sector.’ Het mooie van de master is dat de deelnemers allemaal in het publieke domein werken, maar tegelijkertijd een totaal verschillende achtergrond hebben. ‘Dit leidt tot mooie dwarsverbanden, vooral ook omdat iedereen een eigen case inbrengt. Samen komen de deelnemers dan tot mooie, creatieve oplossingen. Een aanrader!’

Download brochure

Wilt u een brochure over de Master Public Management ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. 

Ontvang digitale brochure
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies