Financieel Risicomanagement

Financieel risicomanagement vormt meer dan ooit de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van zowel bedrijven, instellingen als overheden.

Professionals en managers dienen daarom te beschikken over voldoende financiële basiskennis. Daarnaast onderstrepen de huidige economische ontwikkelingen het belang van een gedegen financieel risicomanagement rond beslissingen en investeringen. Deze masterclass biedt je actuele en fundamentele financiële inzichten en leert hoe je diverse financiële risico’s in het private en publieke domein kunt herkennen, meten en beheersen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan risicomanagement in de context van corporate governance en welke impact dit heeft op de waarde en prestaties van organisaties.

Ontvang digitale brochure
Master Risicomanagement

De masterclass Financieel Risicomanagement is een verplichte masterclass binnen de deeltijdmaster Risicomanagement. Je kunt deze masterclass volgen als onderdeel van deze master, maar is ook eenvoudig als los programma te volgen.

INZICHT IN IMPACT FINANCIËLE RISICO'S

Bedrijven, woningcorporaties, ziekenhuizen etc. worden vaak geconfronteerd met diverse financiële risico's, zoals valuta-, rente- en kredietrisico’s. Deze beïnvloeden niet alleen de resultaten en de groei van een onderneming, ze kunnen ook het bestaan ervan in gevaar brengen. Zowel de leden van de raad van bestuur als vele managers en beleidsmakers buigen zich daarom over de vraag of deze risico’s beter beheerst kunnen worden en tegen welke prijs. Er is dus een grote behoefte aan kennis en inzicht hoe financieel risicomanagement de ondernemingswaarde en de verwachte geldstromen positief kan beïnvloeden. Een breed scala van financiële instrumenten (afgeleide producten of derivaten) speelt hierbij een belangrijke rol. Men moet ook weten welk derivaat bij welk soort risico hoort en wanneer het gebruik van derivaten tot speculaties leidt. En tenslotte, welke andere mogelijkheden, zoals spreiding van ondernemingsactiviteiten of inkopen/verkopen in andere valuta, gebruikt worden om financiële risico’s te beheersen.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor managers en professionals in de publieke, private en non-profitsector die op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Managers en professionals die vanuit actuele kennis en inzicht willen weten hoe financieel risicomanagement binnen hun organisatie kan worden vormgegeven.

Je wordt als deelnemer aan de Masterclass Financieel Risicomanagement toegelaten als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Certificering
Masterclass Financieel Risicomanagement
Bewijs van deelname
Faculteit
Professional Learning and Development
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
5 september 2024
Locatie
Enschede, U Parkhotel
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen
Collegedagen
6

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies