De Publieke Manager van de 21e eeuw

DE KRACHT VAN DE 21E EEUWSE PUBLIEKE MANAGER. HOE BLIJF JIJ EXCELLEREN?

De wereld verandert, de 21e eeuw staat vol met sociale en digitale veranderingen. Ben jij al klaar voor de veranderende rol als publieke manager? Als 21e eeuwse overheidsmanager heb je weliswaar te maken met ongeduldige en boze burgers, onverwachte leiderschapswisselingen en innovatiedruk, maar kun je tegelijkertijd nieuwe technologieen en generaties werknemers inzetten om betere dienstverlening dan ooit tevoren te realiseren

Deze intensieve 6-daagse module vertaalt de belangrijkste trends en uitdagingen van de 21e eeuw in concrete handelingsperspectieven voor managers van (semi) publieke organisaties. In de module staan zeven kernopgaven centraal die elk traditionele en nieuwe vaardigheden vereisen. Het boek The 21st Century Public Manager van cursusleider Zeger Van der Wal is de kern voor deze module. 

Ontvang digitale brochure

Leren van en met elkaar

Samen met de andere deelnemers vorm je een heterogene groep die als basis dient voor de in de opleiding gewenste en gewaardeerde (groeps-)dynamiek. Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: deelnemers worden geïnspireerd en gestimuleerd tot interactie waardoor nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. 

Voor wie?

De module richt zich op zowel midden managers, senior specialisten en beleidsmakers en strategisch leidinggevenden van (semi) publieke organisaties in diverse sectorenvan beleid tot uitvoering tot toezicht. Het programma en de thematiek zijn bij uitstek geschikt voor managers en leidinggevenden die hun vaardigheden en houding toekomstbestendiger willen maken en pro-actief naar de uitdagingen van onze tijd kijken. De module is vooral relevant voor (semi) publieke managers en leidinggevenden die in de nabije toekomst de transitie maken van het leiden van een team of afdeling naar het aansturen van grotere teams, projecten en programma’s in interdepartementale, sectoroverstijgende, en mogelijk internationale omgevingen. 

Je wordt als deelnemer toegelaten als je:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Certificering
Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw
Bewijs van deelname
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
10% Engelstalig
90% Nederlandstalig
Instroommoment
19 december 2024
Locatie
Enschede, U Parkhotel
Aantal plaatsen
Er zijn 25 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies