2015

Nostalgie: geweer boer Bosch terug op de campus

Op 20 oktober 2015, aanvang 15.45 uur, locatie Boerderij Bosch, keert in een feestelijke  setting het geweer van Boer Bosch na vijftig jaar terug op de campus,. Wie er bij wil zijn is van harte uitgenodigd.

Het gaat om het voorvaderlijk geweer van Boer Bosch, destijds de bewoner van de boerderij op de campus die nog steeds zijn naam draagt. Het is een antieke voorlader met vuursteenslot, voorzien van een banjonet, op de kolf gemarkeerd met ‘1830’. Naar verluid lag dit wapen onder het bed van Boer Bosch, klaar om te grijpen, in geval van onraad. In de zestiger jaren schonk Bosch het geweer aan de huidige eigenaar, Meindert Bonnema. Meindert was als medewerker van de Grontmij tussen 1962 en 1969 werkzaam bij de aanleg van de campus en hij en zijn vrouw raakten in die periode goed bevriend met de familie Bosch. Hij vindt het passend om het antieke wapen na vijftig jaar terug te geven aan de UT en wat is dan mooier om het weer een plaatsje te geven in Boerderij Bosch, nu de thuisbasis van de UT-Kring. Bij deze gelegenheid wil hij graag iets vertellen over die pioniersjaren van de campushogeschool.