ALV 2020

BIJ DEZE WORD JE VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE UT-KRING. 

Datum: 1 december 2020  
Start vergadering:12.30 uur
Plaats: digitaal via MS TEAMS

Stukken:
Uitnodiging/Agenda
Jaarverslag 2019/2020
Notulen ALV 2019

De financiële stukken  kunnen worden ingezien bij Anita van Dijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar f.a.dijk@utwente.nl.