ALGEMENE LEDENVERGADERING UT-KRING

Bij deze word je van harte uitgenodigd voor DE Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring. 

Datum: 21 november 2017
Inloop: 12.30 - 12.45 uur met een broodje, koffie/thee  
Start vergadering: 12.45 uur
Sluiting vergadering: 14.00 uur
Plaats: Boerderij Bosch

Stukken:
Uitnodiging/Agenda
Jaarverslag 2016/2017
Notulen ALV 2016

De financiële stukken  kunnen worden ingezien op: 
maandag 13 en dinsdag 14 november a.s. van 12.00 – 13.00 uur in gebouw Spiegel, kamer 604.