ALV 2009

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT-Kring 2009

Datum: 12 november 2009
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Boerderij Bosch

Agenda ALV 2009
Verslag ALV 2008
Financieel jaarverslag 2008-2009:  ligt ter inzage bij de penningmeester