Medezeggenschapsraden bijeen op UT

Showcase image

De UT is ineens heel wat medezeggenschapsraden rijker – zij het alleen voor vandaag.

Het LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen) vergadert in The Gallery over thema’s als vastgoed, het bindend studieadvies en de Wet versterking bestuurskracht.

Het LOVUM komt ieder half jaar bij elkaar – elke keer bij een andere universiteit. Voor het eerst sinds 2009 kwam het gezelschap weer op de UT bij elkaar.

Proactieve medezeggenschap

Het was aan UT-vicevoorzitter Mirjam Bult om de vergadering officieel te openen. Na een korte introductie over de kernwaarden van de UT, ging ze in op haar visie over de samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap.

Bult zei voorstander te zijn van wat ze proactieve medezeggenschap noemt. ‘Dat vraagt om mensen die hun invloed maximaal willen uitoefenen – ook buiten de traditionele vergaderzaal om. Mensen die signalen afgeven, die voorafgaand aan een vergadering hun stempel proberen te drukken en de dialoog aangaan met de gemeenschap.’

Complexe organisaties

Want, zo vervolgde Bult: ‘Universiteiten zijn complexe organisaties. Hier worden we ook steeds meer een netwerkorganisatie dan een traditioneel hiërarchische.’ Wat dat vraagt van bestuur en medezeggenschap? Bult: ‘Empathische en resultaatgerichte mensen, die aan goed zijn in conflictmanagement en emotionele discussies face to face aan durft te gaan.’

Bult sloot af met een oproep. ‘Juist in een periode van medezeggenschapsverkiezingen en benoemingen is het belangrijk om de eerder genoemde competenties bij elkaar te vinden. Zo groei je toe naar de organisatie die je wilt zijn.’

Bron: UT nieuws, 14 oktober 2016 (Rense Kuipers)