Het LOVUM is een platform dat ten doel heeft om op landelijk niveau het functioneren van de medezeggenschap binnen universiteiten te versterken en waar nodig te verbeteren. Het gaat daarbij primair om positie, effectiviteit en (gezamenlijke) functionele zaken. De inhoudelijke kant van de medezeggenschap vindt plaats binnen de afzonderlijke universiteiten.

Het LOVUM is de stem die vanuit de lokale medezeggenschap adviezen formuleert, daar waar mede-zeggenschap in het functioneren belemmerd wordt en/of verbeterd kan worden. Het is op landelijk niveau een belangenvereniging voor de positie en het functioneren van medezeggenschap. Het LOVUM neemt deel aan discussies over bijvoorbeeld het functioneren van medezeggenschap, en over problemen waar de medezeggenschap in de verschillende universiteiten tegenaan lopen.