Zie Verkiezingen 2012

Kandidatenlijst personeelsgeleding URaad

VERKIEZINGEN UNIVERSITEITSRAAD 2012

CENTRAAL STEMBUREAU

SPIEGEL – KAMER 438


Kandidatenlijst voor de verkiezingen van de personeelsgeleding voor de universiteitsraad van de Universiteit Twente van maandag 4 juni t/m vrijdag

8 juni 2012, sluitingstijd 12.00 uur*
Campus Coalitie (CC)

1.H. (Herbert) Wormeester, TNW

2.G.W. (Gert) Brinkman, GW

3.V. (Viktor) de Graaff, EWI

4.F.M.J.W. (Frank) van den Berg, S&O

5.J.S. (Jorgen) Svensson, MB

6.A.A. (Anton) Stoorvogel, EWI

7.J.A.J. (Jeroen) Tijhuis, B&A

8.M. (Martijn) Verwegen, TNW

9.B.J. (Barend) Köbben, ITC

10.J. (Jan) de Goeijen, ICTS

11.J. (Jan) Schut, EWI

12.P. W. (Winnie) Gerbens-Leenes, CTW

13.L. (Luis) Ferreira Pires, EWI

14.H.G. (Herman) Poorthuis, B&A

15.T.M.J. (Dick) Meijer, EWI


*English version:

Compilation list for the elections of the employees of the University Council of the University of Twente from Monday 4 June to Friday 8 June 2012, closing time 12.00 p.m.