Zie Verkiezingen 2012

Kandidaatstelling Verkiezingen 2012

Kandidaatstelling Verkiezingen 2012

De kandidaatstelling is op woensdag 18 april vóór 17:00 uur in Spiegel 300.

Een formulier voor kandidaatstelling kun je downloaden via de website of ophalen bij het Centraal Stembureau (Spiegel, kamer 300) . Om je kandidaat te stellen moet je een lijst indienen met minimaal één kandidaat (en maximaal vijftien kandidaten) en handtekeningen verzamelen van vijf kiezers (op de UT ingeschreven studenten of medewerkers), die niet ook op de kandidatenlijst voorkomen. Mocht de kandidatenlijst niet helemaal kloppen, dan kan deze alsnog later worden aangevuld.

Je kan zelf een eigen lijst indienen, maar je kan je ook bij een bestaande partij aansluiten. Op dit moment zijn de volgende partijen in de raad vertegenwoordigd: UReka, PvdUT, Pro-UT, Lijst Chairman en Campus Coalitie (CC).

Lidmaatschap

URaadsleden ontvangen een vergoeding voor hun lidmaatschap. Voor speciale functies geldt een extra bedrag.

De stemperiode is van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni 2012 tot 12.00 uur.

De verkiezingsuitslag wordt op vrijdagmiddag 8 juni om 17:00 bekend gemaakt in de Bestuursvleugel.


Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de griffie van de URaad, tel. 2026 of 2027 of via de mail info@uraad.utwente.nl